Bodem

 • Bodemonderzoek en grondverzetstudies
 • Sediment- en baggerspecieonderzoek
 • Milieuboringen
 • Grondwatermodellering en risicostudies
 • Bodemsaneringsprojecten en pilootstudies
 • Begeleiding bodemsaneringswerken
Lees meer

Milieu

 • Milieuaudits en vergunningen
 • Natuur- en landinrichting
 • Natuurlijke rijkdommen en biodiversiteit
 • Afwateringsstudies en integraal waterbeheer
 • Ruimtelijke planning en mobiliteit
 • Duurzame stadsontwikkeling en brownfieldmanagement
 • Archeologisch onderzoek
Lees meer

Geotechniek

 • Advisering funderingstechnieken en grondmechanica
 • Grondmechanische terreinproeven
 • Laboproeven
Lees meer

Energie

 • Energiestudies, energieplannen en certificaten
 • Hernieuwbare energie
 • Energie- en procestechniek
 • Energiebuffering en ‘smart grids’
 • Energie- en procesmetingen
 • Studies klimaatverandering
Lees meer

Afval

 • Afvalstoffenplannen
 • Afval- en asbestinventarisatie
 • Inrichting en afwerking stortplaatsen
 • Afvalpreventie en –verwerking
 • ‘Landfill mining’
 • ‘Life-cycle analysis’
Lees meer