Verhoging bruggen Albertkanaal

16/02/2016

Het Albertkanaal is één van de belangrijkste kanalen van het land en wordt beheerd door NV De Scheepvaart. Over de volledige lengte van het kanaal worden jaarlijks meer dan 40 miljoen ton goederen vervoerd. Op het Albertkanaal kunnen schepen varen met een lengte van 135 meter en een breedte van 15 meter.

Op termijn worden alle bruggen over het Albertkanaal op de Europees afgesproken hoogte van 9,10 meter gebracht. Door ABO nv wordt in opdracht van NV De Scheepvaart voor deze bruggen meerdere milieuhygiënische studies uitgevoerd (grondverzetstudie, bepaling kwaliteit baggerspecie, asfaltonderzoek,…). 

17446_R01_TV_De Scheepvaart-P01_zoneringsplan

Terug naar overzicht

Members