Geohydrologische studies Terneuzen

31/07/2015

ABO Milieuconsult BV

In het kader van verbreding van de N62 (Tractaatweg gedeelte Terneuzen naar de Belgische grens)  dienen meerdere aanpassingen aan het huidige kabel- en leidingentracé uitgevoerd te worden. ABO Milieuconsult BV, een dochteronderneming van ABO-Group, heeft hiertoe de benodigde geohydrologische studies uitgevoerd. In het studie zijn onderstaande aandachtspunten uitgewerkt:

  • Grondwateronttrekkingsberekeningen (zowel horizontaal als verticaal);
  • Bepalen k-waarde volgens de boorgatmethode;
  • Bemalingsadvies (vergunning in kader van de Waterwet onderbouwend) met een advies over het type bemaling per locatie (werkput), het aantal lozingspunten en de te nemen maatregelen;
  • Beïnvloedings-berekeningen op de omgeving en op het gebied van archeologie, inclusief een nulmeting;
  • Risicoanalyse met beheersmaatregelen n.a.v. de beïnvloedingsberekening

 

Geohydro

Terug naar overzicht

Members