Raad van bestuur

 

Samenstelling van de Raad van Bestuur ABO-Group ENVIRONMENT NV

De Raad van Bestuur bestaat uit minimum drie leden waarvan minstens de helft niet-uitvoerende bestuurders zijn. De samenstelling van de Raad van Bestuur zal gebalanceerd zijn, rekening houdend met de respectievelijke vaardigheden, ervaring en kennis van elk lid van de Raad van Bestuur. Elk voorstel tot benoeming van een bestuurder door de algemene vergadering gaat gepaard met een aanbeveling van de Raad van Bestuur, dat op haar beurt gebaseerd is op een advies van het benoemings- en remuneratiecomité.

Vandaag bestaat de Raad van Bestuur van ABO-Group Environment NV uit drie leden:

Voorzitter: Jadel BVBA, vertegenwoordigd door Jan Gesquière (onafhankelijk bestuurder)

Jan Gesquière vertegenwoordigt in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger Jadel, die door de algemene vergadering van 30 mei 2018 benoemd werd als bestuurder voor een termijn van drie jaar.

Jan Gesquière, geboren in 1961, studeerde handelsingenieur aan de KU Leuven aangevuld met een Insead, Advanced Management Programme. Na een initiële startloopbaan als external auditor bij EY en internal auditor bij Arcelor-Mittal, werd hij achtereenvolgens CFO van de Domo Group, Carestel, Elia Group en Vandemoortele Group. Sinds november 2017 is hij CFO bij Besix. Bij de diverse bedrijven waar hij CFO was, heeft hij verschillende bestuurdersmandaten uitgeoefend en was ook lid en/of voorzitter van meerdere auditcomités.

Jan Gesquière

______________________________________________________________________________

Paul Decraemer BVBA, vertegenwoordigd door Paul Decraemer (onafhankelijk bestuurder), tevens voorzitter auditcomité en voorzitter benoemings- en remuneratiecomité.

Paul Decraemer vertegenwoordigt in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger Paul Decraemer BVBA, die door de algemene vergadering van 30 mei 2018 benoemd werd als bestuurder voor een termijn van één jaar.

Paul Decraemer, geboren in 1965, studeerde landbouwkundig ingenieur aan de UGent aangevuld met een Speciale Licentie Financiële Wetenschappen aan de Vlerick School voor Management. Hij startte zijn loopbaan bij het Uitgeversbedrijf Tijd om vervolgens actief te worden in de risicokapitaalindustrie bij de Vlaamse Milieuholding, Sustainable Energy Ventures en Capricorn Venture Partners. Sinds 2015 is hij CFO bij het biotechbedrijf Inbiose. Paul is daarnaast nog bestuurder bij het Duitse beursgenoteerde bedrijf 7C Solarparken AG.

______________________________________________________________________________

Studie- en expertisebureau De Palmenaer NV, vertegenwoordigd door Frank De Palmenaer (niet-onafhankelijk, uitvoerend bestuurder)

Frank De Palmenaer werd door de algemene vergadering van 30 mei 2018 benoemd als bestuurder voor een termijn van drie jaar.

Frank De Palmenaer, geboren in 1955, studeerde planologie aan het Hoger Instituut voor Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening en Ontwikkeling (HISROO) aan de UGent.

Frank De Palmenaer

______________________________________________________________________________

Katleen De Stobbeleir vertegenwoordigt in haar hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger Katleen De Stobbeleir BVBA, die door de algemene vergadering van 29 mei 2018 benoemd werd als bestuurder voor een termijn van 1 jaar.

Katleen De Stobbeleir, geboren in 1978, studeerde arbeidspsychologie en behaalde een doctoraat in de toegepaste economie. Katleen verbleef 1 jaar in de Verenigde Staten Van Amerika waar zij in de Ross School of Business (University of Michigan) studeerde voor een doctoraat. Ze is Associate Professor in Leidinggeven en Coachen bij Vlerick Business School. Zij is ook het hoofd van een centrum dat zich heeft gespecialiseerd in leadership trends en de ontwikkeling van innovatieve leiderschap & coaching tools. Haar onderzoek is gepubliceerd in verschillende internationale tijdschriften en boeken. Katleen is tevens partner bij Vlerick Business School en is 10% verbonden aan de faculteit economie van de KUL.

Frank De Palmenaer