Tussentijdse verklaring eerste kwartaal 2012

p. 1/3

PERSBERICHT

Tussentijdse verklaring eerste kwartaal 2012

 

17 mei 2012 – 18.00 uur – Gereguleerde Informatie

Antwerpen – Thenergo (Euronext Brussel: THEB), een ontwikkelaar, operator en dienstverlener in het kader van energieprojecten, presenteert haar tussentijdse verklaring voor het eerste kwartaal 2012. De halfjaarresultaten worden gepubliceerd op 31 augustus 2012.

De strategie, door de Raad van bestuur beslist in de tweede jaarhelft van 2011, werd tijdens het eerste kwartaal van 2012 verder uitgevoerd.

Deze strategie was op volgende doelstellingen gericht:

 

 de kostenstructuur verder te verminderen

 

 te onderhandelen met alle stakeholders over de aanpak en overbrugging van deze moeilijke periode, teneinde discontinuïteit te vermijden

 

 indien nodig activa af te stoten

 

 een bedrijfsplan te presenteren dat opnieuw aandeelhouderswaarde creëert

 

 bij investeerders daartoe kasmiddelen te bekomen.

 

Groeikracht

 

Dit segment omvat de energiecentrales die tuinbouwbedrijven voorzien van energie.

In uitvoering van deze strategie werd het Groeikrachtsegment verder afgestoten en in de jaarrekening van 2011 ondergebracht bij de discontinue activiteiten. Thans heeft Thenergo nog participaties in vijf Groeikrachtcentrales en ook over deze participaties worden onderhandelingen gevoerd.

 

Mypower

 

Mypower levert warmte en elektriciteit aan industriële en tertiaire bedrijven en openbare diensten met een energie-intensief productieproces en/of een grote warmtevraag.

In dit segment heeft Thenergo op dit ogenblik één centrale, die ook de eerste drie maanden van 2012 volgens verwachting energie produceert.

 

Etrim

 

Thenergo heeft in de loop van 2011 en in het eerste kwartaal van dit jaar haar dienstverleningsegment verder uitgebouwd en beslist op dit onderdeel de focus te leggen. Het dienstenpakket omvat volgende elementen: p. 2/3

 

– het beheren van de energieportfolio en risicobeheer. Afhankelijk van het risicoprofiel van de klant wordt een aan- en verkoopstrategie uitgewerkt. De voorafbepaalde strategie wordt omgezet in transacties en gevolgd door rapportering.

– het uitbaten van een handelsplatform voor daghandel (aan- en verkoop van elektriciteit) en termijnhandel (aan- en verkoop van elektriciteit en aardgas). Klanten genieten dankzij dit platform van groothandelsprijzen.

– het groeperen van klanten om betere voorwaarden voor aardgas- en elektriciteitscontracten te bedingen, zowel voor aankoop als verkoop.

– het handelen in warmtekracht- en groenestroomcertificaten

– voor de kleinere professionele afnemers of producenten:

 

o adviesverlening en onderhandeling van energie- en certificatencontracten

o regelmatige groepering om betere voorwaarden te verkrijgen.

Deze activiteit werd ondertussen ondergebracht in een zelfstandige 100% dochteronderneming met de naam Etrim NV. Het handelsplatform dat Etrim in de markt heeft gezet, werd door de klanten positief onthaald. Etrim gaat onverdroten verder met de uitbouw van haar volledig energiedienstenpakket, zodat op een transparante wijze voor de klanten de prijsgunstigste oplossing kan bereikt worden.

 

Holding

 

Parallel met de desinvesteringen van 2011 en begin 2012 heeft Thenergo de taille van de holding aangepast.

De kosten- en personeelsreductie werd onverminderd verder gezet, met als doel het personeelsbestand aan de herleiding van de activiteiten aan te passen en de kantoorkosten verder te reduceren. Het gevolg wordt weerspiegeld in de resultaten van het eerste kwartaal van dit jaar. De reccurente holdingkost werd in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar meer dan gehalveerd. De kaspositie bedraagt thans €1,35 miljoen.

Tegelijk werd gewerkt aan de herleiding van de schuldpositie. Ook de waarborgen die de holding in het verleden heeft gesteld voor de operationele dochtervennootschappen zijn afgenomen.

 

Voor meer informatie:

 

Chris Beliën CEO T.: +32 3 292 96 96 Chris.Belien@thenergo.eu

Gateway House, Brusselstraat 59

B-2018 Antwerp

Belgium

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *