Tussentijdse verklaring eerste kwartaal 2011

16 mei 2011 – 18.00 uur – Gereguleerde Informatie

Antwerpen – Thenergo (Euronext Brussel: THEB), publiceert vandaag haar tussentijdse verklaring voor het eerste kwartaal van 2011. De halfjaarresultaten worden gepubliceerd op 31 augustus 2011.

Na de grondige herstructurering in 2010, met uitlopers tot begin 2011, focust Thenergo zich op volgende activiteiten:

– de optimalisatie van haar bestaande WKK-centrales

– het contracteren van nieuwe WKK-projecten, zowel in het Groeikracht- als het MyPower-segment

– de uitbouw van een dienstenplatform met betrekking tot de eigen centrales en deze van derden.

De geconsolideerde resultaten van het eerste kwartaal 2011 leunen vrij dicht aan bij de resultaten van het Groeikracht-segment en tonen een positieve evolutie. Dit segment is vandaag de hoofdactiviteit van Thenergo. De resultaten worden beïnvloed door de aardgasprijzen in aankoop en elektriciteits- en certificaatprijzen in verkoop. Gas noteerde in de eerste drie maanden een weinig goedkoper, terwijl de elektriciteitsprijzen licht stegen. De certificatenmarkt blijft zoals vorig jaar quasi onbestaande en als er prijzen gevormd worden, zijn deze zeer ongunstig.

Groeikracht

Groeikracht-eenheden voorzien tuinbouwbedrijven van energie. De WKK-eenheden worden aangestuurd in functie van de warmtevraag in de serre, de CO2-noden van de teelt en de elektriciteit nodig voor belichting tijdens de wintermaanden. Vandaag beheert Thenergo 23 Groeikracht-eenheden in België en Nederland, met een verwachte jaarlijkse productie van 280.000 MWhe en 360.000 MWhth.

De elektriciteitsproductie in het Groeikracht-segment steeg in het eerste kwartaal van 2011 in vergelijking met 2010 met een 3%.

In de eerste drie maanden van dit jaar evolueerde het verschil tussen de gas- en de elektriciteitsprijs licht gunstig. De certificatenmarkt blijft een probleem vormen, niet alleen voor Thenergo, maar voor de ganse sector. Zonder een wetgevende ingreep zullen nog enkel aan bodemprijzen certificatenverkopen kunnen gesloten worden. De netbeheerder zal grote hoeveelheden certificaten aangeboden krijgen, wat het risico doet ontstaan op een nieuwe aanval op de consumentenfactuur.

Daarnaast wordt het resultaat van het Groeikracht-segment beïnvloed door het nieuwe dienstenplatform dat Thenergo sinds 1 januari heeft operationeel gemaakt bij het overgrote deel van haar installaties. Dit platform wordt door de partners in deze installaties positief onthaald, omdat het hen in staat stelt op de meest rendabele uren energie te produceren. Dit is een win-win-situatie, gezien ook de projectdochter van Thenergo daarbij wel vaart.

Er is een Groeikracht met een kasprobleem. De onderhandeling worden daarover met de bank verder gezet. De mogelijke invloed op de kastoestand van Thenergo kan geraamd worden op € 0,48M.

 

MyPower

 

MyPower levert warmte en elektriciteit aan industriële en tertiaire bedrijven en openbare diensten met een energie-intensief productieproces en/of een grote warmtevraag.

In dit segment heeft Thenergo op dit ogenblik één centrale, die ook de eerste drie maanden van 2011 volgens verwachting energie produceert. Bovendien werd een optimalisatie van de energie-aanwending afgesproken, zodat op een positiever resultaat dan in 2010 mag gehoopt worden.

Het is in het MyPower-segment dat de focus op ontwikkeling van nieuwe projecten en contracten is gelegd.

 

Services

Thenergo biedt haar klanten een uitgebreid dienstenpakket aan voor het beheer van decentrale productie-eenheden. Het betreft zowel het advies en administratief beheer, het management van de productie-eenheid, als het energieportfoliobeheer.

Reeds verscheidene nieuwe contracten heeft Thenergo in dit derde segment in het begin van dit jaar kunnen afsluiten. Deze eerste stappen vormen de start voor de uitbouw van één van de hoofdactiviteiten van haar toekomst. Dit segment zal Thenergo minder afhankelijk maken van de energiemarkt en geeft de kansen te diversifiëren, gezien deze diensten aan de meest verscheiden industrie- en landbouwsectoren met energieproductie kunnen worden aangeboden.

In de loop van 2011 zal de IT-afdeling van Thenergo intensief investeren in de voltooiing van het noodzakelijke dienstenplatform, zodat Thenergo in staat zal zijn aan de verschillende gedecentraliseerde energieproducenten een compleet product aan te bieden.

Holding

Parallel met de desinvesteringen van 2010 en ook begin 2011 heeft Thenergo de taille van de holding aangepast. Het gevolg wordt weerspiegeld in de resultaten van het 1e kwartaal van dit jaar. De recurrente holdingkost werd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar meer dan gehalveerd.

Het resultaat wordt nog wel ontsierd door een éénmalig verlies ingevolge de omzetting van een deel van de lening van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen in aandelen op 4 februari van dit jaar, wat een bijkomende kost van € 1,249M creëerde. Deze kost heeft echter geen invloed op de kaspositie die thans € 1,47M bedraagt.

 

Vooruitzichten 2011

 

In de eerste plaats zal Thenergo zich verder toespitsen op de optimalisatie van haar bestaande portefeuille Groeikrachten en MyPower. Operationeel is reeds een belangrijke stap gezet in het eerste kwartaal met de invoering van een nieuw platform voor de fysieke verhandeling van energie. Financieel hoopt Thenergo de lijn van het eerste kwartaal te kunnen doortrekken. De energie- en zeker ook de certificaatprijzen blijven daarbij de onzekere factor.

In de tweede plaats zal Thenergo haar financieel handelsplatform afwerken. Deze dienst moet Thenergo in staat stellen de komende jaren de markt met een succesvol product te betreden, waarvan door de diversificatie op verschillende vlakken de risicograad beperkt is.

 

Over Thenergo

 

Thenergo, gevestigd in België, is een onafhankelijke en volledig geïntegreerde ontwikkelaar en operator van duurzame energieprojecten op basis van aardgas en biogas. Thenergo biedt haar klanten een belangrijke meerwaarde als ‘one-stop provider’ voor duurzame energieoplossingen, waarbij hernieuwbare brandstoffen omgezet worden in elektriciteit en warmte.

 

Voor meer informatie:

 

Chris Beliën CEO T.: +32 3 292 96 96 Chris.Belien@thenergo.eu

Gateway House, Brusselstraat 59

B-2018 Antwerp

Belgium

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *