Tussentijdse verklaring derde kwartaal 2011

Antwerpen – Thenergo (Euronext Brussel: THEB), publiceert vandaag haar tussentijdse verklaring voor het derde kwartaal van 2011. De jaarresultaten worden gepubliceerd op 30 maart 2012.

Thenergo heeft zich tijdens het derde kwartaal en tot op vandaag gefocust op de door de raad van bestuur goedgekeurde strategie, zoals die werd omschreven in de persmededeling van 31 augustus jl. betreffende de halfjaarresultaten.

Die strategie betrof zowel de holding Thenergo NV, als de verschillende onderdelen van de Thenergo-activiteiten: Groeikracht, MyPower en Services.

 

Groeikracht

Groeikracht-eenheden voorzien tuinbouwbedrijven van energie. De WKK-eenheden worden aangestuurd in functie van de warmtevraag in de serre, de CO2-noden van de teelt en de elektriciteit nodig voor belichting tijdens de wintermaanden. Vandaag beheert Thenergo 22 Groeikracht-eenheden in België en Nederland.

De resultaten van de Groeikracht-eenheden worden beïnvloed door de prijzen van gas, elektriciteit en certificaten. Gedurende het derde kwartaal is er geen significante verbetering van de prijzen ten opzichte van de eerste jaarhelft van dit jaar vastgesteld. Het verschil tussen de gas- en de elektriciteitsprijzen blijft klein. De langetermijncontracten voor deze energieën, zoals die worden aangeboden op de energiemarkt, duiden niet op een significante verbetering in 2012 en 2013.

Daarnaast zijn er de geproduceerde WKK-certificaten, waarvoor de markt onbestaande is. Er wordt grotendeels nog enkel rekening gehouden met de garantieprijs.

Deze elementen tasten de rendabiliteit van de Groeikracht-centrales rechtstreeks aan.

De tuinbouwsector heeft ook in het derde kwartaal nog de gevolgen ondergaan van het moeilijke groenteseizoen. In de loop van het tweede kwartaal daalden de groenteprijzen. In het derde kwartaal verdwenen weliswaar de rechtstreekse oorzaken van deze prijsdaling. De nasleep ervan duurde echter het ganse kwartaal verder. Pas in oktober trad een redelijk herstel in. Thans loopt het kweekseizoen stilaan op haar einde en volgt de teeltwissel. In deze periode van drie tot vier maanden dient gewacht op de nieuwe oogst. Deze situatie heeft de solvabiliteit van onze partners-tuinders en hun mogelijkheid om de warmtefacturen aan de Groeikracht-eenheden te voldoen, verder aangetast.

Dit heeft ertoe geleid dat Thenergo, zoals aangekondigd in haar bericht van einde augustus, proactief gesprekken heeft aangeknoopt met haar stakeholders, onder meer de tuinders en de financierende banken. Daarbij wordt nagegaan welke acties kunnen worden ondernomen om de rendabiliteit van de Groeikracht-eenheden te verbeteren en tegelijk de garantstellingen van Thenergo in het kader van de financieringsovereenkomsten te herleiden. Dit kan leiden tot het verkopen van activa. Op heden worden deze gesprekken verder gezet en naar verschillende opties gekeken. In dat kader werd één verlieslatende Groeikracht aan de tuinder-partner verkocht.

 

MyPower

 

MyPower levert warmte en elektriciteit aan industriële en tertiaire bedrijven en openbare diensten met een energie-intensief productieproces en/of een grote warmtevraag.

In dit segment heeft Thenergo op dit ogenblik één centrale, die tijdens het derde kwartaal van 2011 volgens verwachting energie produceerde.

 

Services

 

Thenergo biedt haar klanten een uitgebreid dienstenpakket aan voor het beheer van decentrale productie-eenheden. Het betreft zowel het advies en administratief beheer, het management van de productie-eenheid, als het energieportfoliobeheer.

Er wordt duidelijk gekozen om de focus te verleggen naar het energieportfolioadvies en –beheer. De aangekondigde investeringen in dit segment worden verder uitgevoerd. Het doel blijft een dienstenplatform uit te bouwen, waarmee aan de verschillende decentrale energieproducenten en verbruikers een compleet product kan aangeboden worden. In de lijn met de segmentatiestrategie die in 2010 op de rails werd gezet, werd ervoor gekozen deze toekomstgerichte activiteit in de loop van het vierde kwartaal van dit jaar in een apart segment onder te brengen.

 

Holding

 

De herstructurering van de holding werd in het derde kwartaal verder gezet. Het personeelsbestand werd door niet-vervanging van vertrekkende medewerkers afgebouwd. De recurrente holdingkost werd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar meer dan gehalveerd.

 

Over Thenergo

 

Thenergo, gevestigd in België, is een onafhankelijke en volledig geïntegreerde ontwikkelaar en operator van duurzame energieprojecten. Thenergo biedt haar klanten een belangrijke meerwaarde als ‘one-stop provider’ voor duurzame energieoplossingen.

 

Voor meer informatie:

 

Chris Beliën CEO T.: +32 3 292 96 96 Chris.Belien@thenergo.eu

Gateway House, Brusselstraat 59

B-2018 Antwerp

Belgium

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *