Trading update Vierde kwartaal 2011

Trading Update vierde kwartaal 2011

27 januari 2012 – 18.00 uur – Gereglementeerde informatie Antwerpen – Thenergo (Euronext Brussel: THEB),publiceert vandaag haar trading update over het einde van het vierde kwartaal van 2011. De jaarresultaten worden gepubliceerd op 30 maart 2012.  Thenergo heeft zich tijdens het derde kwartaal en tot op vandaag gefocust op de door de raad van bestuur goedgekeurde strategie, zoals die werd omschreven in de persmededeling van 31 augustus jl. betreffende de halfjaarresultaten.

Groeikracht

Groeikracht-eenheden voorzien tuinbouwbedrijven van energie. De WKK-eenheden worden aangestuurd in functie van de warmtevraag in de serre, de CO2-noden van de teelt en de elektriciteit nodig voor belichting tijdens de wintermaanden. De marktprijzen van gas, elektriciteit en certificaten hebben in de loop van het vierde kwartaal geen significante wijziging ondergaan, die tot een aanpassing van de strategie omtrent de Groeikracht-eenheden zou nopen.Deze strategie blijft erop gericht de onderhandelingen met de stakeholders, onder meer de tuinders en de banken, te voeren om de rendabiliteit van de Groeikracht-eenheden te verbeteren. Deze onderhandelingen hebben ertoe geleid dat Thenergo haar aandelenparticipatie in verscheidene eenheden heeft overgedragen aan de partner-tuinder. Daarnaast werd er van één Groeikracht de boeken neergelegd. Door de overdrachten daalt de geconsolideerde schuld van Thenergo in het Groeikracht-segment en worden de garantstellingen door de holding in het kader van financieringsovereenkomsten herleid. Deze garantstellingen bedragen vandaag € 1,7 miljoen in vergelijking met € 3,3 miljoen op 30 juni 2011. De schuldpositie van de holding verbetert omdat de opbrengsten van de aandelenoverdrachten grotendeels worden aangewend om deze schuldpositie van Thenergo NV te verlichten. Thenergo heeft vandaag nog participaties in 10 WKK-centrales van Groeikrachten in plaats van in 22 een jaar geleden.De gevoerde strategie zal de komende maanden verder gezet worden.

MyPower

MyPower levert warmte en elektriciteit aan industriële en tertiaire bedrijven en openbare diensten met een energie-intensief productieproces en/of een grote warmtevraag.In dit segment heeft Thenergo op dit ogenblik één centrale, die tijdens het vierde kwartaal van 2011 volgens verwachting energie produceerde. ServicesThenergo biedt haar klanten een uitgebreid dienstenpakket aan voor het beheer van decentrale productie-eenheden. Het betreft zowel het advies en administratief beheer, het management van de productie-eenheid, als het energieportfoliobeheer. Bij het overdragen van de aandelenparticipaties in Groeikracht-eenheden werd in sommige gevallen het dienstenpakket beëindigd of herleid.Er wordt duidelijk gekozen om de focus te verleggen naar het energieportfolioadvies en –beheer. De aangekondigde investeringen in dit segment worden verder uitgevoerd en in een aparte dochtervennootschap ondergebracht, namelijk Etrim NV. Het doel blijft een dienstenplatform uit te bouwen, waarmee aan de verschillende decentrale energieproducenten en verbruikers een compleet dienstenpakket kan aangeboden worden. Dit platform is ook bruikbaar voor groepsaankopen.

Holding

De herstructurering van de holding werd in het vierde kwartaal verder gezet. Het personeelsbestand werd in verhouding tot de activiteiten afgebouwd. De recurrente holdingkost werd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar meer dan gehalveerd. De kaspositie op 31 december 2011 bedroeg € 1,54 miljoen. 

Voor meer informatie:

 
Chris Beliën
CEO
T.: +32 3 292 96 96
Chris.Belien@thenergo.eu

 

Gateway House, Brusselstraat 59

B-2018 Antwerp

Belgium

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *