Thenergo’s jaarcijfers 2010 ter beschikking

18 april 2011 – 18.00 uur – Gereguleerde Informatie

Antwerpen – Thenergo (Euronext Brussel: THEB), een ontwikkelaar en operator van gedecentraliseerde duurzame energieprojecten, stelt de documenten over de jaarrekening 2010 van Thenergo NV en van de geconsolideerde Thenergo-groep ter beschikking van haar aandeelhouders. De volgende documenten zijn ter beschikking op de zetel van de vennootschap, alsook op de websitewww.thenergo.eu:

– de jaarrekening over het boekjaar 2010 van Thenergo NV

– de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 2010 van de Thenergo-groep volgens IFRS

– het verslag van de Raad van bestuur aan de Algemene vergadering van aandeelhouders

– het verslag van de commissaris over de jaarrekening 2010 van Thenergo NV

– het verslag van de commissaris over de geconsolideerde jaarrekening 2010.

Naar aanleiding van de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening van Thenergo NV door de Raad van bestuur, besliste de Raad van bestuur het voorstel tot besluit, zoals vermeld in de Oproeping tot de gewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 4 mei 2011 in het vierde punt van de dagorde, aan te passen als volgt:

“Voorstel tot besluit: De algemene vergadering besluit het verlies van het boekjaar over te dragen naar volgend boekjaar:

Overgedragen resultaat van vorig boekjaar: EUR – 101.904.349,07

Te verwerken resultaat van het boekjaar:      EUR – 32.939.816,57

Overgedragen resultaat:                               EUR – 134.844.165,64”

Wat de geconsolideerde jaarrekening betreft, bleek uit de controle dat een waardevermindering van € 1,2 miljoen geboekt op 30 juni 2010 nog niet was opgenomen in de definitieve cijfers van 31 december 2010. In overleg met de commissaris werden in vergelijking met de aankondiging op 4 april jl. de geconsolideerde resultaten als volgt aangepast:

 

in €000

 

31/12/2010

31/12/2009

 

Resultaat (voortgezette activiteiten)

 

 

(20.981)

 

 

(23.702)

 

 

Resultaat (beëindigde activiteiten)

 

 

(9.291)

 

 

(21.633)

 

 

Resultaat voor de periode

 

 

(30.272)

 

 

(45.335)

 

 

Over Thenergo

 

Thenergo, gevestigd in België, is een onafhankelijke en volledig geïntegreerde ontwikkelaar en operator van duurzame energieprojecten op basis van aardgas en biogas. Thenergo biedt haar klanten een belangrijke meerwaarde als „one-stop provider‟ voor duurzame energieoplossingen, waarbij hernieuwbare brandstoffen omgezet worden in elektriciteit en warmte.

 

Voor meer informatie:

 

Chris Beliën

CEO

T.: +32 3 292 96 96

Chris.Belien@thenergo.eu

Gateway House, Brusselstraat 59

B-2018 Antwerp

Belgium

 

Dit persbericht is beschikbaar op onze website www.thenergo.eu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *