Thenergo verkoopt Leysen aan Van Gansewinkel Groep

02 april 2010 –8.00 u – Antwerpen  – Gereglementeerde informatie

Thenergo voerde recent eengrondige strategische oefening door en besloot zich te focussen op haarkernactiviteit, de decentrale productie van elektriciteit en warmte in vier welomlijnde segmenten: MyPower, Groeikracht, Binergy en tse.AG. De activiteitendie betrekking hebben op het aantrekken van specifieke afvalstromen als brandstof voor de Binergy-centrales werden ondergebracht in Thenergo’s ‘EnergiePortfolio Management’-activiteiten.

Het stoppen van deproductie van jatrofaolie in Thailand, eind 2009, was een eerste concrete stapin de herfocus van de strategie.

De verkoop van Leysen iseen volgende stap en kadert binnen de maatregelen die dinsdag 30 maart 2010 werden aangekondigd door de raad van bestuur.

De opbrengsten uit de verkoop van deze nevenactiviteit zal Thenergo investeren in haarkernactiviteit. Met de verkoop van Leysen lost Thenergo eveneens de totale openstaande overnameschuld af die voortkwam uit de aankoop van Leysen in 2007. De resterende totale schuldpositie van Thenergo daalt met € 15 miljoen waarvan € 8 miljoen opholdingniveau waardoor deze transactie een positieve impact heeft op de toekomstige cashflow van de onderneming. In 2009 bedroeg de omzet van Leysen €17,7 miljoen en de REBITDA € 2,3 miljoen.

Van Gansewinkel Groepversterkt met de verkoop haar positie in België. Door de overname stijgt detotale omzet van Van Gansewinkel Groep in België met zo’n 10%.

Leysen is actief op hetgebied van inzameling, bewerking en handel van afvalstoffen. Kernactiviteit is de inzameling van bedrijfsafval via rol- en afzetcontainers. Daarnaast is de onderneming actief in de inzameling van huishoudelijk afval, behandeling vangevaarlijk afval, inzameling van afval in de Antwerpse haven en in de afzet van secundaire brandstoffen.

Leysen is in 2002 gestart en door verschillende acquisities relatief snel gegroeid tot een middelgrote speler op de Belgische afvalmarkt. De activiteiten van Leysenworden geïntegreerd in de Van Gansewinkel-regio’s Centrum-Oost en West.

Yves Luca, lid van deraad van bestuur Van Gansewinkel Groep: “Naasthet feit dat we met deze overname onze positie in Vlaanderen aanzienlijkversterken, rekenen we op synergievoordelen door routeoptimalisatie en besparing op indirecte kosten. De overname zal geen gevolgen hebben voor dewerkgelegenheid.”

Van Gansewinkel Groepis in België met ongeveer 1.000 medewerkers en zestien vestigingen actief in de gehele afvalketen: Van Gansewinkel is gespecialiseerd in het inzamelen enbewerken van afval en Coolrec en Maltha recyclen respectievelijk huishoudelijke apparatuur en glas. Daarnaast heeft de Groep een belang van 15% in de nieuwe verbrandingsoven van Uvelia in Wallonië.

De Belgische omzet van Van Gansewinkel Groep kwam in 2008 uit op EUR 190 miljoen, 15% van de totaleomzet van de Van Gansewinkel Groep. In 2009 zijn in België ondanks definanciële crisis stabiele financiële resultaten gerealiseerd. Definitieve cijfers over 2009 worden volgende maand gepubliceerd.

Over de Van Gansewinkel Groep

De Van Gansewinkel Groep is behalve alsafvaldienstverlener ook actief als grondstoffen- en energieleverancier. Het afval- en milieuconcern is werkzaam in 9 landen (Benelux, Polen, Tsjechië,Hongarije, Frankrijk, Duitsland en Portugal). Met haar dochterbedrijven Van Gansewinkel, Coolrec, Maltha en AVR is de Van Gansewinkel Groep actief in degehele afvalketen. Bij de organisatie werken ruim 6.000 mensen. Zij realiseren een jaaromzet van 1,2 miljard euro.

Afval bestaat niet. Dat is het credo van de Van Gansewinkel Groep. Het concern is partner van de Environmental Protection and Encouragement Agency (EPEA) van prof. dr. Michael Braungart. Uitgangspunt is het Cradle to Cradle-principe, waarbij afvalproducten als grondstof voor nieuweproducten dienen.

Over Thenergo

Thenergo, gevestigd in België, iseen onafhankelijke en volledig geïntegreerde ontwikkelaar en operator vanduurzame energieprojecten op basis van biogas, aardgas en houtachtige biomassa.Thenergo biedt haar klanten een absolute meerwaarde: het bedrijf is een‘one-stop provider’ voor duurzame energieoplossingen, waarbij hernieuwbarebrandstoffen omgezet worden in elektriciteit en warmte.

Voor meer informatie:

Frank Janssen

Directeur Corporate Communicatie

frank.janssen@vangansewinkel.com

T.: +31 40 751 4522

Caroline Kerremans
Communications Manager
caroline.kerremans@thenergo.eu

T.:+ 32 3 292 97 01

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *