Thenergo start kapitaalverhoging en aanvraag tot notering op Euronext Brussel en Euronext Parijs

DEZE MEDEDELING IS NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

Deze mededeling moet worden beschouwd als reclame en is geen prospectus. Investeerders mogen niet inschrijven op, of overgaan tot aankoop van, effecten waarnaar deze mededeling verwijst, tenzij op grond van informatie die is opgenomen in het prospectus (het “Prospectus”) dat op 19 juni 2008 zal worden gepubliceerd door Thenergo NV (de “Vennootschap”) in verband met de toelating van de aandelen van de Vennootschap tot de verhandeling op Euronext Brussel en Euronext Parijs. Gedrukte exemplaren van het Prospectus zullen, na publicatie, verkrijgbaar zijn op de exploitatiezetel van de Vennootschap.

VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE
19 juni 2008

ANTWERPEN, België, 19 juni 2008 – Thenergo, een internationale onderneming die zich specialiseert in hernieuwbare energie, kondigt vandaag de start aan van haar openbare aanbieding (het “Aanbod”) en de aanvraag tot notering van haar aandelen op Euronext Brussel en Euronext Parijs. KBC Securities en Dexia Bank werden aangeduid als Joint Lead Managers en Joint Bookrunners en Silvia Quandt & Cie. AG als Selling Agent voor het Basisaanbod. Amsterdams Effectenkantoor B.V. treedt op als Placing Agent voor het Parallel Aanbod. ING treedt op als financieel adviseur van Thenergo. NautaDutilh treedt op als juridisch adviseurs voor Thenergo. Allen & Overy treedt op als juridisch adviseur voor de Joint Bookrunners.

Overzicht van de transactie

• Het Aanbod bestaat uit nieuwe aandelen die door Thenergo zullen worden uitgegeven in het kader van een kapitaalverhoging en is onderverdeeld in:

o Een Basisaanbod om in te schrijven op maximaal € 50 miljoen in nieuwe aandelen met VVPR-strips, dat kan worden verhoogd met maximaal 15% tot een bedrag van maximaal € 57,50 miljoen, afhankelijk van de vraag van investeerders (de Uitbreidingsoptie);
o Een Parallel Aanbod om in te schrijven op maximaal € 13 miljoen in nieuwe aandelen met VVPR-strips;
o Een Overtoewijzingsoptie, ten bedrage van maximum 15% van het aantal toegewezen aandelen in het Basisaanbod en het Parallel Aanbod (de Additionele Aandelen). De aandelen die vallen onder de Overtoewijzingsoptie zijn nieuwe aandelen van Thenergo zonder VVPR-strip.

• Er is een Prioritaire Tranche van maximaal 50% van het Aanbod beschikbaar voor prioritaire toewijzing ten gunste van houders van bestaande aandelen van Thenergo. Het recht op prioritaire toewijzing wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 1. Inschrijvingen voor de Prioritaire Tranche moeten vergezeld gaan van 6 coupons nr. 1 per aandeel waarop wordt ingeschreven.
• De prijsvork van het Aanbod werd vastgelegd op minimaal € 10,5 en maximaal € 11,8 per aandeel.
• De Aanbodperiode loopt van 20 juni 2008 tot en met 7 juli 2008, behoudens vervroegde afsluiting vanaf 27 juni 2008 ten vroegste, waarbij de eerste dag van verhandeling op Euronext Brussel naar verwachting zal plaatsvinden op 9 juli 2008.
• Toelating tot de verhandeling op Euronext Brussel en Euronext Parijs werd aangevraagd voor de 17.236.007 bestaande aandelen, de nieuwe aandelen, de VVPR-strips en alle aandelen die zullen worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van bestaande of nieuwe warrants.
• De vroegere aandeelhouders van Leysen NV, de vennootschap die door Thenergo werd overgenomen in september 2007, schrijven in op 179.372 nieuwe aandelen. Dit stemt overeen met een investering tussen € 1,9 en € 2,1 miljoen.

De voornaamste doelstellingen van het Aanbod zijn de financiële structuur van Thenergo in het algemeen te versterken, de groei van Thenergo te ondersteunen en de kapitalisatie en financiële flexibiliteit te verhogen. De netto-opbrengsten van het Aanbod zullen in de eerste plaats worden gebruikt voor geplande investeringen in en de ontwikkeling van hernieuwbare- energieprojecten, alsook voor additionele selectieve overnames.

Kurt Alen, Chief Executive Officer van Thenergo, verklaarde naar aanleiding van deze aankondiging:
“Voor Thenergo is deze overstap van Alternext naar Euronext, en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging, een nieuwe mijlpaal in onze geschiedenis. Vorig jaar hebben we succesvol €70 miljoen opgehaald, en heeft onze groep ondertussen aangetoond dat we daar een rendabele groei mee realiseren. Deze nieuwe kapitaalverhoging zal ons toelaten onze internationale expansie nog te versnellen.”

Over Thenergo

Thenergo is een internationale onderneming die zich specialiseert in de opwekking van elektriciteit en warmte op basis van aardgas en hernieuwbare grondstoffen zoals biogas, bio-olie, hout en afval. Het bedrijf werd opgericht in 2002 en heeft zijn hoofdzetel in Antwerpen. Naast België, is het bedrijf momenteel ook actief in Nederland en Duitsland, en heeft het expansieplannen in verschillende Europese landen. Thenergo is sinds 14 juni 2007 genoteerd op Alternext Parijs (ticker: ALTHE).

Een strategie gebouwd op partnerships
Thenergo produceert elektriciteit en warmte in samenwerking met partners uit de landbouwsector, de industrie en lokale overheden. Door in te spelen op een lokale energievraag of aanbod van biomassa worden sterke synergieën gerealiseerd, die leiden tot lagere energieprijzen en voordelige verwerkingstarieven voor de partners. De opgewekte elektriciteit wordt voornamelijk verkocht op het publieke net. Ook het leefmilieu wordt er beter van: hernieuwbare energie vervangt fossiele brandstoffen en reduceert dus aanzienlijk de uitstoot van broeikasgassen. Recentelijk werd ook met AIF (Boerenbond) een partnership afgesloten bestaande uit een gezamenlijk project en een rechtstreekse investering in Thenergo’s kapitaal.

Thenergo gebruikt haar jarenlange ervaring in bewezen technologie om met elk project in te spelen op de specifieke nood van de partner en de economische mogelijkheden te optimaliseren. Thenergo kiest ook resoluut voor een strategie waarbij elk project van A tot Z wordt gerealiseerd.

Daarom is Thenergo actief in:
• Concept-engineering en projectontwikkeling
• Projectfinanciering
• Bevoorrading en logistiek van brandstoffen
• Exploitatie van de centrales
• Verkoop van de energie

De waardeketen voor hernieuwbare energie van Thenergo biedt op maat gemaakte energieoplossingen voor zijn klanten in het projectbereik tussen 1 en 50 MWe. De energie wordt opgewekt in gedecentraliseerde installaties op of in de buurt van de terreinen van de projectpartners. Hierdoor wordt ook transport tot een minimum beperkt.

Operationele projecten en een stevige pijplijn
Thenergo heeft vandaag reeds 22 operationele projecten die zijn verspreid over drie landen. Deze projecten zijn goed voor 63 Megawatt elektrisch vermogen en 184 Megawatt warmtevermogen. Momenteel zijn er ook 12 projecten in opbouw met een gezamenlijk vermogen van 35 Megawatt elektrisch en 35 Megawatt warmte. Daarnaast heeft Thenergo een pijplijn van potentiële projecten die een vermogen vertegenwoordigen van respectievelijk 432 Megawatt elektrisch en 510 Megawatt warmte.

Financiële prestaties
In 2007 bedroeg de geconsolideerde omzet €20,8 miljoen, t.o.v. €3,7 miljoen in 2006. Indien voor het volledige jaar rekening wordt gehouden met de acquisities die eind 2007 werden gerealiseerd, bedraagt de pro-forma geconsolideerde omzet €54,8 miljoen.

Eveneens over 2007 bedroeg de geconsolideerde recurrente EBITDA (operationele cashflow) €2,5 miljoen. Op pro-forma niveau was dit €5,5 miljoen.

Details van de transactie

Aanbod
Het Aanbod bestaat uit Nieuwe Aandelen die door Thenergo zullen worden uitgegeven in het kader van een kapitaalverhoging en is onderverdeeld in een Basisaanbod van Nieuwe Aandelen voor maximaal € 50 miljoen georganiseerd door de Joint Lead Managers en een Parallel Aanbod van Nieuwe Aandelen voor maximaal € 13 miljoen georganiseerd door het Amsterdams Effectenkantoor BV. Het Aanbod bestaat uit een openbare aanbieding in België en Frankrijk en een private plaatsing bij institutionele beleggers in België en in Europa.

Uitbreidingsoptie
Afhankelijk van de vraag van beleggers, kan het Basisaanbod verhoogd worden met maximum 15% tot € 57,50 miljoen. De beslissing om de Uitbreidingsoptie uit te oefenen zal worden aangekondigd ten laatste op de dag dat de Aanbodprijs zal bekend gemaakt worden.

Aanbodperiode
De aanbodperiode loopt van 20 juni tot 7 juli. Beleggers kunnen hun orders gedurende de volledige aanbodperiode indienen, tenzij deze periode vervroegd wordt afgesloten. Rekening houdend met de mogelijkheid dat de aanbodperiode vervroegd wordt afgesloten, worden beleggers verzocht hun aanvragen zo snel mogelijk in te dienen.

VVPR strips
De Nieuwe Aandelen toegewezen in het Basisaanbod en het Parallel Aanbod zullen recht geven, voor bepaalde houders, op het verlaagde tarief van de Belgische roerende voorheffing, ook wel ‘Verminderde Voorheffing/Précompte Réduit’ of ‘VVPR’ genoemd. Dit recht wordt vertegenwoordigd door een afzonderlijke VVPR-strip.

Prioritaire Tranche
Er is een prioritaire tranche beschikbaar ten gunste van houders van bestaande aandelen van de vennootschap. Het recht op prioritaire toewijzing wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 1. Inschrijvingen in de prioritaire tranche genieten de niet-verminderbare prioritaire allocatie.

Toewijzingsratio Prioritaire Tranche
1 Nieuw Aandeel met VVPR-strip tegen voorlegging van 6 coupons nr. 1

Aanbodprijs
De aanbodprijs zal één prijs in euro zijn en zal binnen de prijsvork worden vastgesteld. De aanbodprijs zal zo snel mogelijk na het einde van de aanbodperiode worden vastgesteld, en zal op de eerste publicatiedag na de vaststelling ervan in de financiële pers gepubliceerd worden.

Prijsvork
Minimum € 10,5 en maximum € 11,8 per aandeel.

Toewijzing Vrije Tranche
Bij voldoende vraag zal 15% van de aandelen die effectief worden toegewezen in de Vrije Tranche, worden toegewezen aan particuliere beleggers in België en Frankrijk. Dit aantal kan worden verhoogd, en mogelijk in aanzienlijke mate, als de inschrijvingen die worden ontvangen van particuliere beleggers hoger zijn dan 15% van de aandelen die effectief worden toegewezen.
Aanvragen ingediend bij de hierna vermelde financiële instellingen kunnen in geval van overinschrijving een preferentiële toewijzing genieten.

Resultaat van het Aanbod
De Aanbodprijs, de resultaten van het Aanbod alsook het percentage en de verdeelsleutel voor de particuliere beleggers zullen worden bekendgemaakt rond 8 juli 2008, behoudens een vervroegde afsluiting van het Aanbod.

Betaaldatum
De Aanbodprijs dient betaald te worden 3 werkdagen na toewijzing van de aandelen, naar verwachting rond 11 juli 2008, behoudens vervroegde afsluiting van het Aanbod.

Taksen
Nieuwe Aandelen zijn vrijgesteld van beurstaks.

Notering
De notering van de Nieuwe Aandelen en VVPR-strips op Euronext Brussel wordt verwacht op of omstreeks 9 juli 2008 op een voorwaardelijke basis (“as-if-and-when-issued-or-delivered”), tot de Betaaldatum en de uitgifte van de Nieuwe Aandelen. De notering van de bestaande aandelen op Alternext Parijs zal naar verwachting beëindigd worden op 10 juli 2008. De notering van alle aandelen op Euronext Brussel en Euronext Parijs wordt verwacht op of omstreeks 11 juli 2008.

Prospectus

Het volledige Engelstalige Prospectus, de Nederlandstalige en de Franstalige samenvatting kunnen onder bepaalde voorwaarden worden geraadpleegd op volgende websites: www.thenergo.eu, www.kbcsecurities.be, www.bolero.be, www.kbc.be en www.dexia.be. Het Prospectus kan tevens op eenvoudig verzoek worden verkregen bij het KBC Telecenter op het nummer +32 (0)3 283 29 70 en bij Dexia Bank op het nummer +32 (0)800 99 900. De beleggers wordt aangeraden om het Prospectus nauwkeurig te raadplegen en in het bijzonder aandacht te besteden aan de sectie ‘Risicofactoren’.
Termen in hoofdletters die niet worden gedefinieerd hierin, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in het Prospectus.

Samenvatting van het tijdschema

20 juni 2008 Verwachte publicatie van de Prijsvork van het Aanbod en start van de Aanbodperiode
7 juli 2008 Verwacht einde van de Aanbodperiode
8 juli 2008 (T) Verwachte Allocatiedatum en publicatie van de Aanbodprijs
9 juli 2008 Verwachte Noteringsdatum op Euronext Brussel voor de Aangeboden Aandelen op een ‘‘as-if-and-when-issued-ordelivered’’ basis
10 juli 2008 Verwachte schrapping van de notering op Alternext Parijs
11 juli 2008 (T+3) Verwachte noteringsdatum op Euronext Brussel en Euronext Parijs voor alle aandelen
11 juli 2008 (T+3) Verwachte datum van betaling, afwikkeling en levering

Deze mededeling betreft geen aanbod om te verkopen noch een verzoek tot een aanbod om aandelen te kopen. Investeerders moeten niet inschrijven op enige aandelen of enige aandelen aankopen waarnaar verwezen wordt in deze mededeling, dan op basis van de informatie die wordt verstrekt in het prospectus (het “Prospectus”), te publiceren door de Vennootschap in verband met het aanbod. Het Prospectus werd ter goedkeuring voorgelegd aan de CBFA en wordt verwacht te gepaste tijde beschikbaar te zijn in de filialen van de financiële tussenpersonen die betrokken zijn bij het aanbod.

Noch deze mededeling, noch enige kopie ervan, mag binnengebracht worden in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan of Australië of mag verdeeld of gepubliceerd worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Japan of Australië. Elke inbreuk op deze beperking kan een schending uitmaken van de Amerikaanse, Canadese, Japanse of Australische effectenwetgeving. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen, zijn niet en zullen niet geregistreerd worden onder de US Securities Act van 1933, zoals geamendeerd (de “Securities Act”)en mogen niet aangeboden worden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of voor rekening van US persons (zoals deze term gedefinieerd is in Regulation S overeenkomstig de Securities Act), tenzij deze geregistreerd zijn overeenkomstig de Securities Act of overeenkomstig een beschikbare uitzondering daarvan. Er wordt geen publiek aanbod van effecten van Thenergo NV gedaan in de Verenigde Staten van Amerika.

-Einde-

Over Thenergo – www.thenergo.eu

Thenergo, gevestigd in Antwerpen, is een snelgroeiende, onafhankelijke en volledig geïntegreerde ontwikkelaar en operator van duurzame energieprojecten op basis van biogas, aardgas, bio-olie, hout en secundaire brandstoffen uit afval. Thenergo biedt haar klanten een absolute meerwaarde: het bedrijf is een ‘one-stop provider’ voor duurzame energieoplossingen, waarbij hernieuwbare brandstoffen omgezet worden in elektriciteit en warmte. Sinds 14 juni 2007 noteert Thenergo op Alternext Parijs onder ticker: ALTHE.

Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met:

Christophe Van Nevel
Chief Financial Officer
Tel + 32 3 292 97 05
christophe.vannevel@thenergo.eu

Graham Fairbank
Head of Communications
Tel + 32 3 292 97 01
graham.fairbank@thenergo.eu

Gateway House, Brusselstraat 59
B-2018 Antwerp
Belgium

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *