Thenergo presenteert Halfjaarresultaten 2009

31 augustus 2009 – 18.00 uur – Gereguleerde Informatie

Antwerpen – Thenergo (Euronext Brussel: THEB), leidinggevende ontwikkelaar en operator van gedecentraliseerde duurzame energieprojecten, presenteert haar resultaten voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2009.

Financiële hoogtepunten 

in € 000  1H09  1H08
Omzet 37.987 34.635
REBITDA 4.534 5.284
     
REBIT (609) 1,268
     
Resultaat (7.497) (4.235)

Gedurende de eerste zes maanden van 2009 nam de omzet toe tot € 38,0 miljoen, komende van € 34,6 miljoen in de eerste helft van 2008. Deze toename met 9,7 % is volledig toe te schrijven aan de organische groei binnen Thenergo’s kernactiviteiten (cogeneratie).

BU Aardgas (BeNe)
De groei was het sterkst in de cogeneratie op aardgas buiten Duitsland, waar de omzet met 88 % toenam. Hoewel de EBITDA-contributie binnen dit segment in het tweede kwartaal van 2009, negatief beïnvloed werd door de seizoensgebondenheid van de vraag naar warmte was er een toename in de EBITDA met 72 % over de volledige eerste jaarhelft van 2009 in vergelijking met de eerste helft van 2008.

BU tse.AG (Ge)
De cogeneratie-activiteiten in Duitsland ondervonden een moeilijk tweede kwartaal door de algemene economische terugval en technische problemen. Bovenop het seizoensgebonden effect in het tweede kwartaal

  • ondervond de Ludwigsfelde-installatie een substantiële vermindering in de vraag naar warmte van de automobielindustrie;
  • kreeg de Elsterwerda-installatie te kampen met technische schade die een stilstand gedurende bijna 1.500 draaiuren tot gevolg had in de eerste helft van 2009;
  • zorgde een vertraging in de bouw van een opslageenheid in Beckum voor onvoldoende brandstofvoorziening.

Hierdoor nam de EBITDA binnen dit segment af van € 1,9 miljoen tot 1,2 miljoen.

BU Biogas (Be)
Dankzij de bijdrage van de Valmass-installatie die operationeel werd in het laatste kwartaal van 2008 en Fertikal namen de bedrijfsopbrengsten van het biogassegment toe van € 0,6 miljoen tot € 3,2 miljoen.

BU Brandstoffen & Afval (Be)
De afvalactiviteiten ondervonden de gevolgen van de economische terugval tijdens de eerste helft van 2009 en kampten met een daling in de recyclageprijzen en lagere volumes in de containeractiviteiten. Dit had een daling in de EBITDA tot gevolg van € 1,7 miljoen in de eerste helft van 2008 tot € 0,7 miljoen in de eerste helft van 2009. Toch steeg de EBITDA binnen dit segment in het tweede kwartaal tegenover het eerste kwartaal van 2009.

BU Engineering & Monitoring (Be)
Binnen de conceptontwikkeling daalde de EBITDA van € 1 miljoen tot € -0,1 miljoen door het lager aantal projecten opgeleverd aan externe partijen in de eerste helft van 2009 in vergelijking met de eerste helft van 2008.

Holding(s)
Dankzij een aantal kostenreducerende initiatieven daalde de Thenergo-holdingkost van -1,7 miljoen tot -1,4 miljoen op niveau van de EBITDA. Ook de tse.AG holdingkost daalde van € -0,8 miljoen tot € -0,5 miljoen.

Het resultaat werd beïnvloed door een éénmalige bijzondere waardevermindering op de Jatrofa voorraad en vaste activa. Bovendien is er de invloed van het financiële resultaat van € -4,8 miljoen dat een éénmalige kost van € 2,1 miljoen bevat met betrekking tot een potentiële verbrekingsvergoeding in verband met de schuld van € 5 miljoen van de dochteronderneming tse.AG naar aanleiding van de overname door Thenergo in 2008.

De totale activa stegen van € 218 miljoen op 31 december 2008 tot € 221 miljoen op 30 juni 2009 met een kaspositie van € 18 miljoen op 30 juni 2009.

In april 2009 investeerde PMV € 10 miljoen in Thenergo. De investering van PMV werd volledig cash betaald door een automatisch converteerbare obligatie. In juni 2009 converteerde PMV 2.500 van de 10.000 obligaties wat resulteerde in de creatie van 1.023.034 aandelen. De resterende 7.500 obligaties dienen geconverteerd te worden, gelijktijdig en pro rata een private plaatsing of na beslissing van PMV, tegen ten laatste 31 december 2010. De conversieprijs ligt tussen € 2,04 en € 3,55.

Operationele hoogtepunten

Tijdens de eerste helft van 2009 bracht Thenergo 3  nieuwe projecten in bedrijf. Op 30 juni 2009 heeft Thenergo 30 operationele installaties (27 op 31 december 2008) in België, Nederland en Duitsland met een totale elektrische capaciteit van 77 MW (72 MWe op 31 december 2008) en 200 MW termische capaciteit (195 MWth op 31 december 2008). In totaal voorzien deze energie-installaties ongeveer 110.000 gezinnen met hernieuwbare elektriciteit. Thenergo behaalt zo een CO2-besparing van 91.000 ton. Met deze 30 operationele eenheden produceert Thenergo ongeveer 380.000 MWhe op jaarbasis. Ter vergelijking, alle 110  windturbines in Vlaanderen tezamen, met een totale capaciteit van 180 MWe, produceerden 300.000 MWhe in 2008.

Vooruitzichten tweede helft 2009

Thenergo verwacht dat haar jaarcijfers positief beïnvloed zullen worden door verscheidene operationele verbeteringen in de tweede helft van 2009.

BU Aardgas:
in de Business Unit Aardgas

  • verwacht Thenergo dat het de volledige impact van de WKK-installaties die in bedrijf gingen tijdens de eerste helft van 2009 en van de drie nieuwe eenheden die opstarten in de tweede helft van 2009, zal ondervinden in de tweede jaarhelft;
  • zoekt Thenergo de elektrische efficiëntie van de WKK-installaties verder te verbeteren.

BU tse.AG:
in Duitsland verwacht Thenergo

  • een hogere bijdrage van de Elsterwerda-installatie dankzij het geplande nazicht dat vervroegd werd uitgevoerd in augustus 2009 en waardoor de installatie op volle capaciteit wordt verwacht te draaien;
  • een hogere bijdrage van de Ludwigsfelde-installatie door nieuwe warmtecontracten voor haar klanten;
  • een herstel in de vraag naar warmte uit de automobielindustrie;

volledige capaciteit in Beckum dankzij tijdige aanlevering van de brandstof.

BU Biogas (Be):
in het segment Biomassa/Biogas buiten Duitsland verwacht Thenergo

  • een toegenomen contributie van Valmass dankzij de opstart van de droger in September 2009 door stijgende inkomsten uit WKK-certificaten en een daling van de kosten voor afvoer van het digestaat;
  • de opstart van Binergy Ieper in het vierde kwartaal van 2009.

BU Brandstoffen & Afval:
met betrekking tot het segment Brandstoffen & Afval meent Thenergo dat de duidelijke verbetering in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal van 2009 zich zal doorzetten en een positief effect zal hebben op de winstgevendheid in de tweede jaarhelft van 2009.

Holding(s):
met betrekking tot de dalende holdingkost in Thenergo en tse.AG verwacht Thenergo dat de aanhoudende kostenreducerende initiatieven een zichtbaar effect zullen hebben in de tweede helft van 2009. Bovendien worden de verantwoordelijkheden binnen het management herschikt in overeenstemming met de segmentering vanaf september 2009 met volledige ‘profit and loss’ verantwoordelijkheden. Een gedetailleerd organigram zal ter beschikking gesteld worden via de website.

Thenergo’s operationele ontwikkeling verloopt zoals gepland met 6  projecten in opbouw waarvan er vijf in de tweede helft van 2009 in bedrijf zullen gaan. Met deze 6 bijkomende projecten zal Thenergo ongeveer 500.000 MWhe op jaarbasis produceren.

Over Thenergo
Thenergo, gevestigd in België, is een snelgroeiende, onafhankelijke en volledig geïntegreerde ontwikkelaar en operator van duurzame energieprojecten op basis van biogas, aardgas, bio-olie en houtachtige biomassa. Thenergo biedt haar klanten een absolute meerwaarde: het bedrijf is een ‘one-stop provider’ voor duurzame energieoplossingen, waarbij hernieuwbare brandstoffen omgezet worden in elektriciteit en warmte.

Voor meer informatie:
Christophe Van Nevel

Chief Financial Officer
T.: +32 3 292 97 05
Christophe.vannevel@thenergo.eu

Caroline Kerremans
Communications Manager
T.: + 32 3 292 97 01
Caroline.kerremans@thenergo.eu

Gateway House, Brusselstraat 59
B-2018 Antwerpen,
België

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *