Thenergo presenteert halfjaarcijfers 2013

Thenergo presenteert halfjaarcijfers 2013

31 augustus 2013 – 18.00 uur – Gereguleerde Informatie

Antwerpen – Thenergo (Euronext Brussel: THEB), een operator van gedecentraliseerde duurzame energieprojecten, dienstverlener en handelaar in de energiesector presenteert haar halfjaarresultaten 2013.

De activiteit van Thenergo is opgedeeld in de segmenten MyPower, Etrim en de holding. MyPower bevat de energieproductie voor de industrie en verwijst naar de centrale Biocogen. Etrim levert diensten aan de eigen centrale en aan derden, zowel technische diensten als op het vlak van energieverhandeling.

De externe marktfactoren zijn ondertussen geenszins fundamenteel verbeterd. De kredietverstrekking aan de groenestroomsector herpakt niet, de prijzen van de certificaten trekken niet aan, de stroomprijzen blijven dalen en de grondstofprijzen onder de vorm van gas en biomassa blijven onrendabel hoog. De in 2012 gevolgde strategie, zoals onder meer beschreven in het jaarverslag 2012, werd verder gezet. Zo werden er onder meer gesprekken gevoerd met een significant aantal kandidaat-investeerders.

Door de doorgevoerde afstoting van activa zijn de activiteiten van Thenergo intussen vrij beperkt geworden.

Samengevat presenteren de halfjaarcijfers zich als volgt:

in € 000

1H 2013

1H 2012

Voortgezette activiteiten
Omzet

€ 895

€ 3.036

REBITDA

€ -360

€ 247

REBIT

€ -507

€ -32

Resultaat voortgezette activiteiten.

€ -1.556

€ 2

Resultaat stopgezette activiteiten

€ 0

€ 1.241

Resultaat voor de periode

€ -1.556

€ 1.243

De vermelde bedragen zijn in € 000, tenzij anders vermeld.

MyPower

De omzet uit de verkopen van elektriciteit bleef nagenoeg stabiel: € 124 in H1 2013 (€ 120 in H1 2012) bij een gelijkaardige productie. Door een wijziging in de berekening van de prijs van het biogas en de toewijzing van de WKK- en groenestroomcertificaten in de loop van de eerste helft van 2013, daalden zowel de inkomsten uit certificaten, als de prijs van het aan te kopen biogas. De prijzen van de WKK- en groenestroomcertificaten bleven stabiel op een laag peil. Deze elementen samen resulteerden in een licht lagere Ebitda.

Etrim

Etrim is het segment dat zich tot nog toe bezighield met het beheren van energieportfolio’s en risicobeheer. Daarnaast is er de uitbating van het handelsplatform voor zowel dag-, als termijnhandel van energie. Deze activiteit werd verder uitgebouwd en maakt het mogelijk zelf energie te verhandelen. De software werd daartoe uitgebreid en vernieuwd. Tegelijk werd er gewerkt aan een bedrijfsplan dat het aantrekken van de nodige fondsen ter financiering van de toekomstige groei van deze nieuwe activiteit en het werkkapitaal daarvoor moet mogelijk maken. De Raad van bestuur heeft thans de onderhandelingen met kandidaat investeerders geëvalueerd en beslist de actiefwaarde van Etrim te herleiden. Tevens werd beslist een koper te zoeken voor dit segment. De contacten worden daartoe gelegd. Verdere investeringen werden nu stopgezet. Indien geen koper wordt gevonden, wordt rekening gehouden met ontbinding van dit segment.

Holding

De kostenstructuur die voortvloeit uit de holding en de bijhorende beursnotering staat tegenover een sterk afgeslankte organisatie en inkomstenmodel.

Er zijn op 30 juni € 1,1 miljoen liquide middelen voorhanden. Er zijn geen waarborgen van de holding voor kredieten van de dochtervennootschappen meer.

Zoals reeds aangekondigd bij de presentatie van de jaarcijfers 2012 blijft het vinden van investeerders, die waarde kunnen leveren voor de Groep, een noodzaak om de continuïteit veilig te stellen. De Raad van bestuur voert thans gesprekken met potentiële investeerders en heeft voldoende hoop dat deze op korte termijn met positief resultaat kunnen worden afgerond. In dat kader werden de halfjaarcijfers van 2013 van Thenergo Groep in continuïteit gepresenteerd.

 

Voor meer informatie:

Chris Beliën
CEO
T.: +32 3 292 96 96
Chris.Belien@thenergo.eu

Gateway House, Brusselstraat 59

B-2018 Antwerp

Belgium

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *