Thenergo presenteert halfjaarcijfers 2012

31 augustus 2012 – 18.00 uur – Gereguleerde Informatie

Antwerpen – Thenergo (Euronext Brussel: THEB), een operator van gedecentraliseerde duurzame energieprojecten, dienstverlener en handelaar in de energiesector presenteert haar halfjaarresultaten 2012.

De activiteit van Thenergo is opgedeeld in de segmenten Groeikracht, MyPower, Etrim en de holding. Groeikracht omvat de WKK-centrales in de tuinbouwsector. MyPower bevat de energieproductie voor de industrie en verwijst naar de centrale Biocogen. Etrim (voorheen het Services-segment) levert diensten aan de eigen centrales en aan derden, zowel technische diensten, als op het vlak van energieverhandeling.

In de tweede jaarhelft van 2011 stippelde de Raad van bestuur, na een grondige analyse de te volgen strategie uit. Deze strategie leidde tot de beslissing het MyPower-segment te bestendigen en Etrim verder uit te bouwen. Er werd beslist het Groeikracht-segment af te stoten en het samen met de Binergy-activiteiten te plaatsen bij de beëindigde activiteiten. Voor de holding bleef het streefdoel de structuur aan te passen aan het wijzigende model van de activiteiten.

Samengevat presenteren de halfjaarcijfers zich als volgt:

in € 000

1H 2012

1H 2011

Voortgezette activiteiten
Omzet

€ 3.036

€ 786

REBITDA

€ 115

€ 1.084

REBIT

€ -32

€ -1.256

Resultaat voortgezette activiteiten.

€ -130

€ -2.656

Resultaat stopgezette activiteiten

€ 1.236

€ -2.359

Resultaat voor de periode

€ 1.106

€ -5.015

De vermelde bedragen zijn in € 000, tenzij anders vermeld.

  1. MyPower

De totale omzet in het MyPower-segment daalde tot € 419 in H1 2012 t.o.v. € 462 in H1 2011. De omzet uit de verkopen van elektriciteit bleef nagenoeg stabiel: € 120 in H1 2012 (€ 128 in H1 2011) bij een gelijkaardige productie. De daling is voornamelijk toe te schrijven aan de lagere inkomsten uit de verkoop van WKK- en groenestroomcertificaten en dit ondanks de grotere productie ervan (respectievelijk +4,9% en +1,5% t.o.v. 2011). Reden is een verdere daling van de verkoopprijzen van bovengenoemde certificaten. Zo daalde de gemiddelde verkoopprijs van de WKK-certificaten van € 27 in H1 2011 naar € 21 in H1 2012 en de gemiddelde verkoopprijs van de groenestroomcertificaten van € 95 in H1 2011 naar € 87 in H1 2012. Aan de kostenzijde daalden de aankopen voor biogas. Ook de aankoopkost van grond- en hulpstoffen daalde in vergelijking tot de eerste jaarhelft van 2011. Deze elementen samen resulteerden in een hogere Ebitda.

  1. Etrim

Etrim is het segment dat zich bezighoudt met het beheren van energieportfolio’s en risicobeheer. Etrim is eveneens de operator van het MyPower-segment. Deze dienstverlening werd in het verleden onder het segment Services gerapporteerd en zal in de toekomst verder gezet worden. Daarnaast is er de uitbating van het handelsplatform voor zowel dag-, als termijnhandel van energie. Deze activiteit werd in de eerste jaarhelft verder uitgebouwd en moet het op termijn mogelijk maken zelf energie te verhandelen. De software werd uitgebreid en vernieuwd, en bevindt zich in testfase. Tegelijk werd er gewerkt aan een bedrijfsplan dat het aantrekken van de nodige fondsen ter financiering van de toekomstige groei van deze nieuwe activiteit en het werkkapitaal daarvoor moet mogelijk maken.

De bedrijfsopbrengsten tijdens de eerste jaarhelft werden voor een deel gerealiseerd door Etrim voornamelijk in het kader van tradingactiviteiten. Omwille van de volatiliteit en de op handen zijnde wetswijzigingen worden vandaag op dit vlak slechts weinig transacties gerealiseerd.

  1. Holding

De kostenstructuur die voortvloeit uit de holding en de bijhorende beursnotering staat tegenover een sterk afgeslankte organisatie en inkomstenmodel. Door de grondige herstructurering die grotendeels werd afgewerkt in de eerste jaarhelft van dit jaar, kan een holding worden gepresenteerd waaruit verlieslatende activiteiten werden verwijderd en waarin de overblijvende schulden en risico’s tot een minimum werden herleid.

Er zijn op 30 juni € 1,4 miljoen liquide middelen voorhanden, waarvan € 1,2 miljoen bij Thenergo NV. De waarborgen van de holding voor kredieten van de dochtervennootschappen werden herleid tot € 48.

Het is voor Thenergo duidelijk dat de inkomstenstroom gegenereerd door de voortgezette activiteiten op dit ogenblik onvoldoende is om structureel de kosten te dekken. Het vinden van een strategische partner, die een meerwaarde voor de Groep kan leveren, staat bijgevolg hoog op de agenda, bij gebreke waaraan een ontbinding een mogelijke optie is.

  1. Groeikracht

Onderhandelingen werden gevoerd met de partners en de banken, teneinde de participaties in de Groeikrachten te verkopen.

Dit heeft geleid tot het afstoten, zodat op 30 juni 2012 Thenergo nog vier participaties had in Groeikrachten, namelijk Groeikracht Marvado, Groeikracht Lierbaan, Groeikracht Rielbro en Groeikracht Bavikhove. De eerste drie genoemde werden verkocht in de loop van juli 2012, zodat vandaag enkel Groeikracht Bavikhove overblijft. De Raad van bestuur stelt vast dat bij het verkopen van de Groeikrachten het beoogde doel werd overtroffen.

De verkopen van de aandelenparticipaties in de Groeikrachten brachten een totale verkoopprijs van € 755 op. De winst uit de verkoop van voormelde activiteiten bedraagt € 989.

Over Thenergo

Thenergo, gevestigd in België, is een onafhankelijke en volledig geïntegreerde ontwikkelaar en operator van duurzame energieprojecten. Thenergo biedt bovendien haar klanten een belangrijke meerwaarde als dienstenleverancier met betrekking tot duurzame energieoplossingen en de verhandeling van energie.

 

Voor meer informatie:


Chris Beliën
CEO
T.: +32 3 292 96 96
Chris.Belien@thenergo.eu

Gateway House, Brusselstraat 59

B-2018 Antwerp

Belgium

 

Thenergo Financieel verslag 30 juni 2012

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *