Thenergo presenteert de Tussentijdse Verklaring Derde Kwartaal 2012

Tussentijdse verklaring derde kwartaal 2012

19 november 2012 – 18.00 uur – Gereguleerde Informatie

Antwerpen – Thenergo (Euronext Brussel: THEB), een ontwikkelaar, operator en dienstverlener in het kader van energieprojecten, presenteert haar tussentijdse verklaring voor het derde kwartaal 2012. De jaarresultaten worden gepubliceerd op 31 augustus 2013.

De activiteit van Thenergo is opgedeeld in de segmenten MyPower, Etrim en de holding. MyPower bevat de energieproductie voor de industrie en verwijst naar de centrale Biocogen. Etrim (voorheen het Services-segment) levert diensten aan de eigen centrales en aan derden, zowel technische diensten, als op het vlak van energieverhandeling. Voorheen was er het segment Groeikracht, dat de WKK-centrales in de tuinbouwsector omvatte. In de loop van het derde kwartaal werden de overgebleven centrales uit dit segment verkocht.

In de tweede jaarhelft van 2011 stippelde de Raad van bestuur, na een grondige analyse de te volgen strategie uit. Deze strategie leidde tot de beslissing het MyPower-segment te bestendigen en Etrim verder uit te bouwen. Voor de holding bleef het streefdoel de structuur aan te passen aan het wijzigende model van de activiteiten.

MyPower

MyPower levert warmte en elektriciteit aan industriële en tertiaire bedrijven en openbare diensten met een energie-intensief productieproces en/of een grote warmtevraag.

In dit segment heeft Thenergo op dit ogenblik één centrale, die ook in dit kwartaal van 2012 volgens verwachting energie produceert.

Etrim

Etrim is het segment dat zich bezighoudt met het beheren van energieportfolio’s en risicobeheer. Etrim is eveneens de operator van het MyPower-segment. Deze dienstverlening werd in het verleden onder het segment Services gerapporteerd en zal in de toekomst verder gezet worden. Daarnaast is er de uitbating van het handelsplatform voor zowel dag-, als termijnhandel van energie. Deze activiteit werd in de eerste jaarhelft verder uitgebouwd en moet het op termijn mogelijk maken zelf energie te verhandelen. De software werd uitgebreid en vernieuwd, en bevindt zich in testfase. Thans worden besprekingen gevoerd met potentiële partners-investeerders. Het doel daarbij is het aantrekken van de nodige fondsen ter financiering zowel van de toekomstige groei van deze nieuwe activiteit, als van het werkkapitaal en op die wijze de continuïteit te verzekeren.

Holding

Parallel met de desinvesteringen heeft Thenergo de taille van de holding aangepast.

De kosten- en personeelsreductie werden onverminderd verder gezet, met als doel het personeelsbestand aan de herleiding van de activiteiten aan te passen en de kantoorkosten verder te herleiden. De tendens zoals die weerspiegeld werd in de resultaten van de eerste jaarhelft 2012 heeft zich tot op heden verder gezet. De kaspositie bedraagt thans € 925k.

Tegelijk werd gewerkt aan de herleiding van de schuldpositie. De waarborgen die de holding in het verleden heeft gesteld voor de operationele dochtervennootschappen zijn volledig afgebouwd.

Zoals reeds aangekondigd bij de presentatie van de halfjaarcijfers blijft het vinden van een strategische partner, die een meerwaarde kan leveren voor de Groep, een noodzaak om de continuïteit veilig te stellen.

Voor meer informatie:


Chris Beliën
CEO
T.: +32 3 292 96 96
Chris.Belien@thenergo.eu

Gateway House, Brusselstraat 59

B-2018 Antwerp

Belgium

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *