Thenergo onderschrijft Vlaams regeerakkoord

13 juli 2009 – 09.00 u – Gereguleerde Informatie

Antwerpen –Thenergo (Euronext Brussels: THEB), leidinggevende ontwikkelaar en operator van gedecentraliseerde duurzame energieprojecten, onderschrijft het Vlaamse regeerakkoord dat gisteren werd gepresenteerd.

De Vlaamse regering maakt in de volgende regeerperiode ruimte voor de oprichting van een groene economie, een economie die, zoals zij schrijft, meer en meer gericht is op materiaalkringlopen en energiekringlopen. Twee aangelegenheden die behoren tot de core-business van Thenergo. Leysen, dochteronderneming van Thenergo, is actief in de integrale afvalzorg en recyclage. Het organisch materiaal dat Leysen ophaalt, wordt door Thenergo aangewend als brandstof voor de productie van groene energie.

Bovendien heeft de Vlaamse regering de intentie een Vlaams energiebedrijf op te richten, met werknaam Vl.Energie, waarin PMV een sleutelrol zal spelen. Sinds mei dit jaar heeft PMV een belangrijk aandeel in Thenergo. De taak van het Vlaams energiebedrijf wordt ondermeer het stimuleren van de hernieuwbare energie in Vlaanderen. Thenergo’s knowhow op gebied van hernieuwbare energieprojecten kan hiertoe sterk bijdragen. Ook het bekomen van energie-onafhankelijkheid door decentrale duurzame productie is een uitgangspunt van Thenergo.

Het nastreven van de Europese 2020-doelstellingen, die worden vertaald in Vlaamse beleidsmaatregelen,  is een belangrijke drijfveer voor de activiteiten van Thenergo. Tegen het einde van 2009 zal Thenergo zo’n 121.000 ton CO2 besparen op jaarbasis en tegen eind 2010 zal zij ongeveer 660.000 MWhe aan duurzame energie produceren. Met die productie zal Thenergo ongeveer 180.000 gezinnen van duurzame stroom kunnen voorzien. Ter vergelijking, in 2008 produceerden de 110 windmolens in Vlaanderen met een totale bruto geïnstalleerde capaciteit van 180 MWe 300.000 MWhe. Het feit dat ook de G8 en de groeilanden zich scharen achter een halvering van de CO2-uitstoot tegen 2050 toont dat er in de toekomst meer en meer initiatieven zullen moeten genomen worden.

De energiedoelstellingen die in het regeerakkoord worden vooropgesteld zijn voor Thenergo dus van groot belang. Thenergo beheert vandaag 30 operationele projecten in Vlaanderen, Nederland en Duitsland met een bruto geïnstalleerde capaciteit van 77 MWe en 200 MWth en heeft nog vijf projecten in opbouw. Het basisprincipe voor alle Thenergo-projecten is de warmtekrachtkoppeling. Dit is de gelijktijdige opwekking van warmte en elektriciteit waardoor het rendement van de elektriciteitscentrales kan oplopen tot 95%, in vergelijking met het 50%-rendement van een klassieke centrale. Thenergo ontwikkelt projecten op basis van groene (biogas, bio-olie en houtachtige biomassa) en duurzame brandstoffen (aardgas).  

Over Thenergo

Thenergo, gevestigd in België, is een snelgroeiende, onafhankelijke en volledig geïntegreerde ontwikkelaar en operator van duurzame energieprojecten op basis van biogas, aardgas, bio-olie en houtachtige biomassa. Thenergo biedt haar klanten een absolute meerwaarde: het bedrijf is een ‘one-stop provider’ voor duurzame energieoplossingen, waarbij hernieuwbare brandstoffen omgezet worden in elektriciteit en warmte. 

Voor meer informatie:
Chris Belien
General Counsel & Secretary
T.: +32 3 292 96 99
Chris.belien@thenergo.eu

Caroline Kerremans
Communications Manager
T.: + 32 3 292 97 01
Caroline.kerremans@thenergo.eu

Gateway House, Brusselstraat 59
B-2018 Antwerp
Belgium

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *