Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

28 augustus 2008 – 18u00 CET – Gereguleerde informatie

Antwerpen – Thenergo (Euronext Brussels: THEB en Euronext Paris: THEBA), een leidinggevend Europees bedrijf voor duurzame energie, maakt zijn tussentijdse resultaten voor het halfjaar eindigend op 30 juni 2008 bekend. Het volledige halfjaarverslag is online ter beschikking opwww.thenergo.eu.

Financiële kerncijfers 

in € 000  1H08  1H07  Groei
Omzet  35.212  6.489   x 5,4
REBITDA  5.511  957   x 5,8
marge 15,7% 14,7%  
       
REBIT  1.604  405  x 4,0
marge 4,6% 6,2%  
       
Resultaat -3.611 -1.251

In de eerste helft van 2008 nam de omzet toe met een factor 5,4 tot € 35,2 miljoen. De groei van de recurrente EBITDA was nog sterker met een factor 5,8. Dit heeft geleid tot een toegenomen marge van 15,7% voor het eerste halfjaar van 2008. Een aantal niet-recurrente posten, waaronder € 2,8 miljoen toegeschreven aan het stopgezette publieke aanbod in juli 2008, hebben geleid tot een verlies van € 3,6 miljoen voor de eerste zes maanden van 2008. Dit in vergelijking met een verlies van € 1.3 miljoen in het vorige halfjaar.  Bij het publieke aanbod werden pro forma financiële resultaten voor 2007 opgemaakt. Daarin werd de volledige jaarimpact van de overnames van Leysen, tse.AG (voorheen ENRO) en Polargen in rekening gebracht. Qua rendabiliteit geeft een vergelijking tussen het volledige jaar 2007 (pro forma) en de eerste helft van 2008, een beter beeld van Thenergo’s snel groeiende operationele marges. Op het niveau van de recurrente EBITDA, komt de € 5,5 miljoen voor de eerste helft van 2008 reeds overeen met de pro forma recurrente EBITDA voor het volledige jaar 2007. De REBITDA marge steeg van 10,1% in 2007 naar 15,7% in de eerste helft van 2008. De REBIT- marge steeg van 0,9% in 2007 naar 4,6% in 1H08. Deze evolutie toont duidelijk aan dat Thenergo erin is geslaagd de overnames van 2007 succesvol te integreren en deze te combineren met organische en rendabele groei in 2008.

Balans 

De totale activa stegen van € 186 miljoen op 31 december 2007 naar € 264 miljoen op 30 juni 2008, met een solvabiliteitsratio van 51 % en een liquiditeitspositie van € 32 miljoen.

Personeel 

Het gemiddelde aantal werknemers is toegenomen tot 166 FTE in 2008, komende van 14 in de eerste helft van 2007. Deze significante toename heeft voornamelijk te maken met de overnames van Leysen en tse.AG.

Operationele hoogtepunten 

Alle sites lopen op schema en een aantal projecten onder constructie bereiken hun operationele fase. Dit brengt het totale aantal operationele installaties in augustus 2008 op 24, die samen instaan voor 66 MWe en 188 MWth.  Sinds begin 2008 werden vier nieuwe contracten aangekondigd, die de portfolio doen toenemen met een totaal van 74 MWe en 86 MWth voor een totale investering van € 208 miljoen. Zo werd er in de eerste helft van 2008 een groter contractvolume ondertekend dan in 2006 en 2007 samen, gemeten naar elektrische capaciteit.
Commentaar van de CEO Carl Malbrain, CEO van Thenergo: “Nu we deze week de overgang hebben gemaakt van Alternext Parijs naar Euronext Brussel en Euronext Parijs zijn we verheugd deze sterke resultaten voor het eerste halfjaar van 2008 te kunnen publiceren. Met een duidelijke industriële strategie en de steun van onze aandeelhouders en raad van bestuur, zijn we ervan overtuigd dat Thenergo 2008 zal kunnen afsluiten als een succesvol jaar in onze strategische ontwikkeling. We vertrouwen erop dat we met sterke operationele prestaties, een gezonde liquiditeitspositie en onze transfer naar Euronext, het vertrouwen van de investeerders zullen blijven verdienen, dat we met het huidige management de kapitaalstructuur van Thenergo kunnen versterken en op deze manier onze toekomstige groei kunnen verzekeren.”

Geconsolideerde resultatenrekening: kerncijfers

Halfjaar eindigend op 30 juni 2008 1H08 % 1H07 %
In 000 €
Bedrijfsopbrengsten 37.171   6.489  
Omzet 35.212 100% 6.489 100%
Bedrijfskosten -36.211 -103% -7.942 -122%
Operationeel resultaat (EBIT) 960   -1.453  
Non-cash op aandelen gebaseerde betalingen 644 1.858
Recurrent operationeel  resultaat (REBIT) 1.604 5% 405 6%
         
Afschrijvingen en bijzondere  waardeverminderingen 3.907 11% 552 9%
Recurrente EBITDA 5.511 16% 957 15%
         
Financiële opbrengsten 753 268
Financiële kosten -3.158 -414
Aandeel in het resultaat van geassocieerde bedrijven,uitgezonderd Van Dijke Recycling 37 87
Recurrent resultaat voor de periode -902 -3% 607 9%
Kosten verbonden aan voorbereiding openbaar aanbod -2.816
Aandeel in het resultaat van Van Dijke Recycling 751
Resultaat voor de periode -3.611   -1.251  
MWe operationeel op 30 juni 63,0 33,4
MWe onder constructie op 30 juni 34,7 25,9

Geconsolideerde balans

  30 juni 2008 31 dec 2007
Vaste activa 200.929 117.420
Goodwill 79.060 59.853
Immateriële activa 7.104 7.507
Materiële vaste activa 108.311 38.016
Investeringen in geassocieerde deelnemingen 1.672 9.332
Uitgestelde belastingsvorderingen 4.551 2.588
Andere vaste activa 231 124
Vlottende activa 62.911 68.627
Handelsvorderingen 16.960 12.170
Overige vorderingen 10.670 5.447
Voorraden 1.462 205
Andere vlottende activa 1.766 980
Liquide middelen 32.053 49.825
Totale activa 263.840 186.047
Eigen vermogen 134.604 122.473
Geplaatst kapitaal 125.884 114.848
Reserves -5.245 -1.386
Op aandelen gebaseerde betalingen 8.685 7.916
Afdekkingsreserves -325 -152
Minderheidsbelangen 5.605 1.247
Schulden op meer dan één jaar 86.324 39.158
Lange-termijn leningen 53.358 24.164
Lange-termijn leasingovereenkomsten 27.026 12.413
Personeelsbeloningen en voorzieningen 1.536
Uitgestelde belastingsverplichtingen 2.925 2.581
Andere schulden op lange termijn 1.480
Schulden op minder dan één jaar 42.912 24.416
Korte-termijn leningen 4.713 6.990
Korte-termijn leasingovereenkomsten 1.708 885
Handelsschulden 23.493 13.039
Overige schulden 6.607 2.317
Overige passiva 6.390 1.185
Totaal passiva 263.840 186.047


 Over Thenergo

Thenergo, gevestigd in België, is een snelgroeiende, onafhankelijke en volledig geïntegreerde ontwikkelaar en operator van duurzame energieprojecten op basis van biogas, aardgas, bio-olie, hout en secundaire brandstoffen uit afval. Thenergo biedt haar klanten een absolute meerwaarde: het bedrijf is een ‘one-stop provider’ voor duurzame energieoplossingen, waarbij hernieuwbare brandstoffen omgezet worden in elektriciteit en warmte.Sinds 25 augustus 2008 heeft Thenergo een dubbele listing op Euronext Brussel (Ticker: THEB) en Euronext Parijs. (Ticker: THEPA). www.thenergo.eu Voor meer informatie:

Christophe Van Nevel

Chief Financial Officer

Tel + 32 3 292 97 05

christophe.vannevel@thenergo.eu

Caroline Kerremans

Communications Manager

Tel + 32 3 292 97 01

caroline.kerremans@thenergo.eu

Gateway House, Brusselstraat 59

B-2018 Antwerp                                                          Belgium

Dit persbericht en de volledige versie van het halfjaarverslag is beschikbaar op de website: www.thenergo.eu.  Indien u dit persbericht en onze financiële informatie wenst te ontvangen, kan u zich registreren op:www.thenergo.eu/en/press/alerts. Er wordt een conference call gehouden met analisten en media over de halfjaarcijfers op 28 augustus om 19u00 CET. U kan inbellen op het nummer +32 2 289 53 33. Een samenvatting van deze conference call zal ter beschikking worden gesteld op de website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *