Thenergo gaat partnerschap aan met Belgische groep actief in de recyclage van organisch afval voor hernieuwbare energie

Strategische overname moet snelle expansie mogelijk maken binnen de Benelux

Thenergo nv, een bedrijf voor hernieuwbare energie met zetel in Antwerpen, maakt bekend dat het een koopovereenkomst heeft gesloten voor de overname van de aandelen van Leysen Invest nv (“Leysen”), een Belgische groep voor organisch afval voor energiedoeleinden.

Leysen is actief in twee kerngebieden:
• oplossingen voor de verwerving van organisch afval van landbouw, industrie, regionale overheden en havens binnen de Benelux.
• stroomopwaartse logistieke activiteiten waaronder         ophaling, sortering, behandeling en verwerking van afval voor energieterugwinning.

De activiteiten van Leysen passen binnen de focus van Thenergo: ontwikkeling en het beheer van WKK-eenheden en de elektriciteitsverkoop.

De integratie van de aankoop van brandstoffen en logistieke knowhow van Leysen in de conceptontwikkeling, het operationele beheer, de elektriciteitsverkoop en commerciële ervaring van Thenergo zal beide bedrijven sterker maken.

Op termijn heeft Leysen twee nieuwe activiteiten gepland:
– stroomproductie uit biomassa
Leysen heeft vooruitstrevende ontwikkelingsprojecten voor biogas, WKK en biokolenproductie waarbij verwerkt organisch afval, houtresten, zagemeel en organisch slib wordt gebruikt.
– productie van biobrandstoffen
Ontwikkeling van landbouwbedrijven in Jatropha-olie voor potentiële WKK-eenheden en productie van houtpellets voor verkoop aan Europese krachtcentrales.

De CEO van Thenergo, Kurt Alen, zei: “Dit uiterst complementair industrieel partnerschap geeft Thenergo een rechtstreekse strategische versnelling op een ogenblik dat organisch afval en zijn aanverwante markten meer en meer door regeringen en investeerders worden erkend als een krachtig milieualternatief voor wind en zonne-energie.

De ontwikkelingsportfolio van Leysen zal de positie van Thenergo op het vlak van afvalgebruik voor energiedoeleinden aanzienlijk versterken. In termen van aanvoer zal Leysen het groeiende scala primaire brandstoffen van Thenergo op lange termijn helpen veiligstellen. Daarnaast zullen de verwerving van organische afval en de logistieke activiteiten van Leysen een nieuwe en rendabele dimensie geven aan de waardeketen van Thenergo”.

Na de overname zal het hoofdbestuur en ontwikkelingsteam van Leysen aanblijven en het hoofdkantoor van het bedrijf zal in Turnhout blijven. “We zijn nog altijd een lokaal bedrijf”, zei Yves Leysen, CEO van Leysen, “en we zullen met lokale en regionale industrieën over het hele land blijven werken om onze afvalverwerkingslocaties uit te breiden. We zijn hetzelfde bedrijf als gisteren. Het verschil is dat we nu de middelen en kennis hebben om waarde uit organisch afval te halen, onze intrede op de afvalmarkt voor energiedoeleinden te versnellen en onze energieactiviteiten op een rendabelere manier op te bouwen en te beheren.”

De totale aankoopprijs bedroeg 56 miljoen euro waarvan 20 miljoen euro, middels een lening, cash werd betaald. 36 miljoen euro is betaalbaar in twee tranches in Thenergo aandelen. In de eerste tranche gaf Thenergo 1 727 862 aandelen uit gebaseerd op de gemiddelde marktprijs van de aandelen van Thenergo tussen de beursintroductie van 14 juni 2007 en 31 augustus 2007.

De tweede tranche van 20 miljoen euro in aandelen zal toegekend worden op voorwaarde dat de gebudgetteerde omzet van 80 miljoen euro en EBITDA van 16 miljoen euro in het jaar 2011 gerealiseerd worden.

De verwachte omzet van Leysen ten bedrage van 22 miljoen euro in 2007 en EBITDA van 3 miljoen euro zullen de groep Thenergo in staat stellen haar ondernemingsmodel uit te breiden en de ontwikkeling van biomassaeenheden te versnellen.

Dankzij de groeiende afvalbeheeractiviteiten van Leysen zullen de omzet en winst van Thenergo aanzienlijk stijgen en zullen recurrente periodieke inkomstenstromen worden gegenereerd.
…………………………………………………………………

Perscontact

Graham Fairbank
Hoofd communicatie
tel. +32 3 292 97 01
fax +32 3 292 96 97
e-mail graham.fairbank@thenergo.eu

Over Thenergo

Thenergo met zetel in Antwerpen, België is in 2002 opgericht en is één van de leidinggevende onafhankelijke ontwikkelaars en beheerders van projecten voor duurzame energie op basis van biomassa, biogas en natuurlijk gas in Europa.

Thenergo ontwerpt, bouwt, financiert, beheert en verkoopt energie van warmtekrachtkoppelingsprojecten (WKK) voor eigen rekening en namens zijn klanten. Zij heeft haar bekwaamheid op de Europese energiemarkten alsook in groene stroom en WKK-certificaten bewezen.

Tot op heden heeft Thenergo een bruto geïnstalleerde capaciteit van 33 MW voor een jaarlijkse elektriciteitsproductiecapaciteit van 135 GWh. Sinds 14 juni 2007 staat Thenergo op Alternext, Parijs genoteerd. (Ticker: ALTHE).
www.thenergo.eu

Over Leysen

De Leysen Group, opgericht in 2002, is een vennootschap met hoofdkantoor in Turnhout, België. Kernactiviteiten zijn ophaling, voorbehandeling en verwerking van afval in de Benelux, en biomassa voor energie, biomassatoepassingen, investeren in projecten en bedrijven in hernieuwbare energie meer wereldwijd.
www.leysen.org

Thenergo nv/sa

Brusselstraat 59
B-2018 Antwerpen, België

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *