Thenergo draait bladzijde om

PERSBERICHT

Thenergo draait bladzijde om
29 september 2010 – 8.00 uur – Gereguleerde Informatie

Antwerp – Thenergo (Euronext Brussel: THEB)

Het voorbije jaar heeft de Thenergo-groep een grondige herstructurering ondergaan waarbij niet winstgevende en niet cash genererende activa werden verkocht of stopgezet. In dit kader werden in januari 2010 de jatrofa-activiteiten stopgezet en werden in juni 2010 de afvalverwerking (Leysen NV), de Duitse vennootschap (tse.AG) en recenter ook het Greenpower-project verkocht.

Dit schoonmaakproces leidde tot een substantiële schuldenverlaging voor Thenergo’s voortgezette activiteiten van €111 miljoen bruto eind 2009 tot €34 miljoen op 30 juni 2010, inclusief de totale uitstaande schuld van €6,2 miljoen van een converteerbare obligatielening. De netto geconsolideerde schuld bedraagt €30 miljoen op 30 juni 2010. Niet alleen de geconsolideerde schuldpositie werd teruggebracht naar een normale verhouding, ook de aanhoudende kasuitstroom en inherente financiële verplichtingen van projecten in opbouw en in opstartfase werden afgebouwd. Tegelijkertijd werd het uitvoerende management vernieuwd met een sterke heroriëntatie op de operationele activiteiten en winstgevende activa. Dit alles heeft geleid tot een meer vereenvoudigde en transparante groepsstructuur. Uiteindelijk vertalen de continue kostenbesparingen die gestart zijn eind 2009, zich vandaag in een jaarlijks weerkerende besparing van meer dan €1,6 miljoen.De business van Thenergo focust zich vandaag op 23 operationele WKK-installaties met landbouw- (Groeikracht) en industriële partners (Mypower), met een totale geïnstalleerde capaciteit van 67 MWe. Een significante inspanning werd gestoken in de optimalisatie van de WKK-efficientie en het effectieve energie-portefeuille-beheer. Hierdoor is de weg vrijgemaakt voor de verzekering van de organische groei met bijkomende activiteiten en gespecialiseerde service aan externe partijen zoals verkoop van elektriciteit, aankoop van aardgas, nominatie, hedging, enz.Met een comfortabele kaspositie en een operationele ‘mean and lean’ structuur, zijn de finale mijlpalen bereikt zodat de verderzetting van Thenergo kan gegarandeerd worden met het oog op een groeiscenario. Dit scenario moet het bedrijf in staat stellen een positieve vrije kasstroom te genereren.Voor de begeleiding van Thenergo doorheen deze moeilijke periode van schoonmaak, desinvestering en herstructurering wil de Raad van Bestuur de CEO (Daniël Schurmans) en CFO (Christophe Van Nevel), samen met hun collegae van het uitvoerend management, bedanken voor de realisatie van deze belangrijke reorganisatie om Thenergo terug op de sporen te krijgen met groeiperspectieven. De CEO en CFO zullen het bedrijf verlaten. De CFO zal ter beschikking blijven van de Raad van Bestuur tot eind november 2010. Het dagelijks bestuur zal verder verzekerd worden door Chris Beliën als CEO ad interim. Chris Beliën heeft een juridische achtergrond en is General Counsel and Secretary van Thenergo.Citaat van Norre Van Leuffel – voorzitter van de Raad van Bestuur: “De Raad van Bestuur dankt Daniël Schurmans en Christophe Van Nevel voor het omvangrijk werk dat werd verricht in deze korte tijdspanne. Hun inspanning heeft ertoe geleid dat het bedrijf een belangrijke bladzijde kan omdraaien en de bouwstenen heeft gezet voor de doorstart van de firma. Ik wens beiden het allerbeste in hun professionele toekomstkansen. Ze kunnen blijven rekenen op mijn steun.” Over ThenergoThenergo, gevestigd in België, is een onafhankelijke en volledig geïntegreerde ontwikkelaar en operator van duurzame energieprojecten. Thenergo biedt haar klanten een belangrijke meerwaarde als ‘one-stop provider’ voor duurzame energieoplossingen, waarbij hernieuwbare brandstoffen omgezet worden in elektriciteit en warmte.Voor meer informatie:
www.thenergo.eu
Chris Beliën
CEO a.i.
T.: +32 3 292 96 99
Chris.belien@thenergo.eu
Gateway House, Brusselstraat 59
B-2018 Antwerpen
België

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *