Thenergo bouwt in Meer (Hoogstraten) een nieuwe multi-fuel bio-energie-installatie

Thenergo, één van de belangrijkste ontwikkelaars en uitbaters van gedecentraliseerde duurzame energieprojecten, heeft bekend gemaakt dat het in Meer (Hoogstraten), in het noorden van België, een nieuwe warmtekrachtkoppelinginstallatie zal bouwen. Het project kreeg de naam “Binergy Meer”.

De installatie zal tussen de 6,5 en 25MWe groene elektriciteit en een vergelijkbare hoeveelheid warmte opwekken. De bouw zal in verschillende fases verlopen, omdat het lokale elektriciteitsnet nog aangepast moet worden aan de toevoer van de opgewekte elektriciteit. Momenteel kan het net slechts 6,5MWe elektriciteit aan. In een tweede fase moet dit opgedreven worden tot 13 en uiteindelijk tot 25MWe.

Met het project Binergy Meer, dat volledig in handen is van Thenergo, gaat een initiële investering van € 28,5 miljoen gepaard. Op het moment dat de 25MWe capaciteit is bereikt, zal de investering minstens € 50 miljoen bedragen. Het bedrijf heeft intussen alle nodige vergunningen verkregen, waardoor de werken naar alle waarschijnlijkheid reeds in september 2008 kunnen starten. De installatie, die operationeel zou moeten zijn tegen het vierde kwartaal van 2009, zal tussen de 52.000 en 200.000MWh elektriciteit leveren, wat overeenkomt met de stroombehoefte van 15.000 tot 55.000 gezinnen.

In een eerste fase zal onder meer een 4MWe biogasinstallatie gebruikt worden, die jaarlijks 150.000 ton biomassa en organisch afval zal omzetten in groene elektriciteit en warmte. Daarnaast heeft het project 2,5MWe biodieselmotoren die draaien op plantaardige jatrophaolie. De biogasinstallatie is in die mate ontworpen dat ze verschillende brandstoffen kan verwerken, zoals varkens- en kippenmest, afvalstromen uit de voedingsindustrie, snoeiafval van bermen, en andere organische materialen die afkomstig zijn van verschillende bronnen. Leysen, de ‘waste-to-energy’ afdeling binnen Thenergo, zal de belangrijkste brandstofleverancier van dit project zijn.

Overtollige warmte en bijproducten zullen gebruikt worden om op lange termijn synergieën met de industriële buren te creëren. Thenergo onderzoekt momenteel de mogelijkheden om water, CO2 en warmte te leveren aan lokale industriële klanten, waardoor het project in zijn geheel nog efficiënter zal zijn en wat het milieu bovendien ten goede zal komen. Er liggen een aantal glastuinbouwbedrijven in de buurt van de site en er bestaan plannen om dat aantal nog uit te breiden. Thenergo heeft uitgebreide ervaring op vlak van geïntegreerde en energieefficiënte oplossingen voor haar industriële partners, en die oplossing kunnen leiden tot de creatie van een industriële site die bijna geen impact heeft op het milieu.

Voor het Binergy Meer concept kon Thenergo verder bouwen op de ervaring met het Binergy Ieper en het Valmass project, die beide nog in aanbouw zijn. Voor deze projecten ontwikkelde Thenergo een geïntegreerde oplossing voor biogasinstallaties, in nauwe samenwerking met industriële partners. Het testen van het proces werd uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Gent. Het onderzoek kreeg financiële steun van het IWT, het Instituut dat door de Vlaamse regering werd opgericht voor de ondersteuning van technologische innovatieprojecten. Het geïntegreerde proces dat Thenergo ontwikkelde, kreeg het hoogst haalbare A-label voor haar wetenschappelijke waarde, een belangrijke erkenning voor de concept engineering capaciteiten van Thenergo.

Over Thenergo

Thenergo, gevestigd in Antwerpen, is een snelgroeiende, onafhankelijke en volledig geïntegreerde ontwikkelaar en operator van duurzame energieprojecten op basis van biogas, aardgas, plantaardige olie, houtafval en secundaire brandstoffen uit afval. Thenergo biedt haar klanten een absolute meerwaarde: het bedrijf is een ‘one-stop provider’ voor duurzame energieoplossingen, waarbij hernieuwbare brandstoffen omgezet worden in elektriciteit en warmte.

Sinds 14 juni 2007 noteert Thenergo op Alternext Parijs onder ticker ALTHE

www.thenergo.eu 

Perscontact

Thenergo NV/SA
Graham Fairbank
Head of Communications
Tel +32 (0) 3 292 97 01
graham.fairbank@thenergo.eu
Gatewayhouse – Brusselstraat 59 – 2018 Antwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *