Resultaten van een volledig jaar eindigend op 31 december 2007

Financiële samenvatting (in duizenden EUR)

2007 2006 % verschil
Opbrengsten 20.810 3.738 x 5.6
Courante Ebitda (1) 2.515 427 x 5.9
Courante Ebit (1) 819 65 x 12.5
Courante winst (1) 2.738 68 x 40.2
Nettowinst (2) 858 68 x 12.6

(1) vóór niet-kas op aandelen gebaseerde betalingen
(2) na niet-kas op aandelen gebaseerde betalingen

Operationele hoogtepunten

Energieproductie

 • Brutogeïnstalleerde capaciteit steeg tot 63,3MWe3. In 2006 was dit nog 21,1MWe.
 • Projecten in opbouw waren goed voor 26,5MWe.

Organische groei

In de loop van het jaar maakte Thenergo 12 nieuwe WKK-projecten operationeel, wat het totaal aan operationele installaties op 20 bracht. Deze 12 projecten voegden 28,5MWe aan de portefeuille toe.

Strategische acquisities

 • Succesvolle integratie van Polargen, die in twee fasen verliep. 51% van de aandelen van het bedrijf werden in november 2006 gekocht; de overige 49% werden in november 2007 verworven. Polargen ontwikkelt en beheert WWK-projecten in België en Nederland.
 • Acquisitie in september 2007 van Leysen NV, een Belgische ‘waste-to-energy’-groep. Leysen brengt zijn kennis van brandstofvoorziening en logistiek in samen met haar ervaring in afvalbehandeling.
 • Acquisitie in december 2007 van Enro4, een Duitse ontwikkelaar en beheerder van WKKprojecten. Het operationeel portfolio van Enro bestaat uit twee biomassa-installaties, die draaien op houtafval en recent gekapt hout en die samen goed zijn voor 13,7MWe (elektrisch) en 23MWth (thermisch) vermogen. De Enro-ingenieurs hebben een uitgebreide expertise op vlak van energieproductie volgens de Rankine-cycli (verhitting + stoomcyclus voor elektriciteitsproductie).

3 inclusief ENRO
4 ENRO kreeg recent de nieuwe naam tse.AG (thenergo sustainable energies)

Financiële hoogtepunten

 • Opbrengsten: in 2007 groeiden de opbrengsten van €3,7 miljoen naar €20,8 miljoen (562%), dankzij zowel organische als niet-organische groei. De opbrengsten van ENRO zijn niet opgenomen in deze cijfers.
 • Courante EBITDA: EBITDA- en EBIT-cijfers zijn exclusief de niet-kas op aandelen gebaseerde betalingen, om te komen tot een correcte vergelijking van de operationele prestaties in 2007 en 2006. Courante EBITDA en courante EBIT stemmen in 2007 overeen met de gerapporteerde EBITDA en EBIT uitgezonderd de niet-kas op aandelen gebaseerde betalingen ten belope van €1,9 miljoen. De courante EBITDA nam toe tot €2,5 miljoen in 2007 tegenover €0,4 miljoen in 2006. De courante EBITDA-marge groeide ook tot 12,1% in 2007 tegenover 11,4% in 2006.
 • Courante EBIT: de courante EBIT nam toe tot €0,8 miljoen in 2007 tegenover €0,1 miljoen in 2006. Naast een significante toename in absolute cijfers, steeg ook de courante EBIT-marge tot 3,9% in 2007, tegenover 1,8% in 2006.
 • Nettowinst: de netto winst groeide van €0,1 miljoen in 2006 tot €0,9 miljoen in 2007. De nettowinstmarge bedroeg 4,1% in 2007 versus 1,8% in 2006.
 • Kaspositie: op 31 december 2007 had Thenergo een brutokaspositie van €49,8 miljoen in
  vergelijking met €3,0 miljoen op het einde van 2006.

Jacques Putzeys, Chairman licht toe:
“In 2007 ondernam Thenergo een aantal strategische stappen die bepalend waren voor onze toekomst. Tegelijkertijd bleven we gefocust op onze kerntaken met het oog op uitmuntende resultaten in ons eerste jaar als beursgenoteerd bedrijf”.

Kurt Alen, CEO zegt:
Ik ben uitermate trots dat ons team erin slaagde om de interne doelstellingen te overstijgen. Het zorgde tegelijk voor een solide basis om van Thenergo een vooraanstaande Europese speler te maken op vlak van hernieuwbare energieoplossingen. Ik verwacht dat Thenergo deze positieve lijn verder zal doortrekken en ook in 2008 een sterke prestatie zal neerzetten.”

Perscontact

Graham Fairbank
Head of Communications
tel +32 3 292 97 01
fax +32 3 292 96 97
graham.fairbank@thenergo.eu

Over Thenergo

Thenergo, gevestigd in Antwerpen, is een snelgroeiende, onafhankelijke en volledig geïntegreerde ontwikkelaar en operator van duurzame energieprojecten op basis van biogas, aardgas, plantaardige olie, houtafval en secundaire brandstoffen uit afval.

Thenergo creëert voor haar partners en aandeelhouders meerwaarde. Het bedrijf is een ‘one-stop provider’ van duurzame energieoplossingen, waarbij hernieuwbare brandstoffen omgezet worden in elektriciteit en warmte.

Sinds 14 juni 2007 noteert Thenergo op Alternext Parijs onder ticker ALTHE

www.thenergo.eu

Thenergo finaliseert momenteel de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2007. De commissaris heeft bevestigd dat de auditprocedures, die zo goed als afgerond zijn, geen materiële wijzigingen aan het licht gebracht hebben die doorgevoerd moeten worden in de financiële informatie in dit persbericht. Mochten er zich toch materiële wijzigingen voordoen tijdens de afronding van de audit, dan zal een nieuw persbericht uitgestuurd worden. We verwachten het volledig geauditeerd Jaarverslag 2007 te publiceren voor eind april 2008.

Thenergo nv/sa
Brusselstraat 59
B-2018 Antwerp, Belgium
www.thenergo.eu

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *