Resultaten eerste kwartaal 2010

12 mei 2010 –18.00 u – Antwerpen – Gereglementeerde Informatie

Thenergo publiceert vandaag haar tussentijdse verklaring voor het eerste kwartaal van 2010. De halfjaarresultaten worden gepubliceerd op 31 augustus 2010. In december 2009 besloot Thenergo zich te herfocussen op haar kernactiviteit, de productie van elektriciteit en warmte op basis van de WKK-technologie. Volgend op deze beslissing werden, in januari 2010, al de jatrofa-gerelateerde activiteiten stop gezet en werd, in april 2010, Leysen aan de Van Gansewinkel Groep verkocht. De overeenkomst met Van Gansewinkel wordt afgesloten op 19 mei 2010. De afvalactiviteiten (Leysen) werden gedeconsolideerd in Thenergo’s financiële resultaten vanaf januari 2010. In 2009 vertegenwoordigde dit segment een omzet van €17.8 miljoen, een recurring EBITDA van €2,4 miljoen.

Operationele hoogtepunten

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2009 daalde de geconsolideerde bedrijfsinkomsten van € 19,5 miljoen tot € 13,5 miljoen, vooral ten gevolge van de druk op de elektriciteitprijzen. Toch bleven de marges van de Groeikracht- en MyPower-projecten intact.

Groeikracht

In februari 2010 werd een uitbreiding van Groeikracht Wommelgem in bedrijf genomen waardoor de geïnstalleerde capaciteit met 2,4 MWe en 2,8 MWth steeg. In maart 2010 werden nog drie uitbreidingen van Groeikracht-projecten in bedrijf gebracht (Groeikracht De Blackt II, Groeikracht Pierstraat II en Groeikracht Bavikhove II), waardoor de totale geïnstalleerde capaciteit met 3,1 MWe en 4 MWth toenam. Tijdens het eerste kwartaal van 2010 daalde de gemiddelde elektriciteitprijs substantieel in vergelijking met het eerste kwartaal van 2009. De omzet in dit segment daalde hierdoor met 34%, maar deze daling werd echter gecompenseerd door een daling van de gasprijs, waardoor de directe kosten sterk afnamen. De EBITDA-marge nam hierdoor zelfs toe tot 25% vergeleken met 22% in dezelfde periode vorig jaar.Groeikracht-eenheden voorzien tuinbouwbedrijven van energie. De WKK-eenheden worden aangestuurd in functie van de warmtevraag in de serre, de CO2-noden van de teelt en de elektriciteit nodig voor belichting tijdens de wintermaanden. Vandaag beheert Thenergo 21 Groeikracht-eenheden in België en Nederland, met een verwachte jaarlijkse productie van 280.000 MWhe en 360.000 MWhth.

Binergy

Bij Valmass werden conceptuele verbeteringen doorgevoerd om de laadhoeveelheid te verruimen. Valmass, in Vleteren (België), bereikt momenteel haar volledige capaciteit (1,7 MWe en 1,9 MWth) en loopt volgens plan.Binergy Ieper is operationeel en draait op ongeveer 20 tot 30 % van haar totale capaciteit. De opstart liep vertraging op omwille van de koude winter en een tragere toevoer van mest. De installatie is momenteel op schema om tegen het einde van het derde kwartaal van 2010 op volledige capaciteit te werken. Voor de verdere afwerking van Ieper en het werkkapitaal voor de opstart, is nog een bedrag van €4,8 miljoen nodig. Binergy vergist mest en organisch biologisch afval tot biogas. Dit biogas wordt gebruikt als brandstof in een WKK-eenheid.

tse.AG

In Elsterwerda heeft de koude winter een impact gehad op de kwaliteit en de hoeveelheid hout. Vanaf mei 2010 wordt vochtig hout voorverwarmd. De hoofdturbine van Elsterwerda werd bovendien beschadigd en wordt momenteel hersteld. Bij de Beckum-installatie wordt het vermogen verder opgevoerd. Na organisatorische en technische aanpassingen zou de installatie positief moeten ontwikkelen gedurende de komende maanden.Verder worden er in dit verband voortgaande gesprekken gevoerd met HSBC omtrent de €5,0 miljoen achtergestelde schuld waar een covenant breach door de tegenpartij geclaimed werd in 2009. Een voorstel zal eerstdaags door de  Raad van Bestuur besproken worden.

Vooruitzicht 2010

Op 30 april 2010 kondigde de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt) aan dat 45 % van de groenestroomcertificaten en 107 % van de WKK-certificaten, gebudgetteerd voor 2010, al beschikbaar zijn. Vorig jaar bedroeg de marktwaarde voor groenestroomcertificaten nog ongeveer € 108 per certificaat en voor WKK-certificaten ongeveer € 40 per certificaat. Het huidige overaanbod van beschikbare certificaten heeft als gevolg dat, in het slechtste scenario, geen enkele partij meer dan de minimumprijs van € 90 per groenestroomcertificaat en € 27 per WKK-certificaat zal willen betalen. Indien de overheid het quotum (het aantal certificaten dat de netbeheerder en de energieleveranciers moeten voorleggen aan de VREG om aan te tonen dat een aandeel van hun energie afkomstig is uit hernieuwbare brandstoffen) niet verhoogd, zal dit een significante impact hebben op Thenergo’s financiële resultaten op  EBITDA-niveau.  De kaspositie bij Thenergo holding bedraagt vandaag €1,6 miljoen.

Over Thenergo

Thenergo, gevestigd in België, is een onafhankelijke en volledig geïntegreerde ontwikkelaar en operator van duurzame energieprojecten op basis van biogas, aardgas en houtachtige biomassa. Thenergo biedt haar klanten een absolute meerwaarde: het bedrijf is een ‘one-stop provider’ voor duurzame energieoplossingen, waarbij hernieuwbare brandstoffen omgezet worden in elektriciteit en warmte. Vandaag beheert Thenergo 30 operationele energie-installaties met een elektrisch vermogen van 85 MWe en een thermisch vermogen van 207 MWth.  

Voor meer informatie:

Christophe Van Nevel
Chief Financial Officer
T.: +32 3 292 97 05
christophe.vannevel@thenergo.eu 

Caroline Kerremans
Communications Manager
T.: + 32 3 292 97 01
Caroline.kerremans@thenergo.eu

Gateway House, Brusselstraat 59

B-2018 Antwerpen

België

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *