Q3 tussentijdse verklaring

Resultaten derde kwartaal 2010

15 november 2010 –18.00 u – Antwerpen – Gereglementeerde Informatie

Thenergo publiceert vandaag haar tussentijdse verklaring voor het derde kwartaal van 2010. De jaarresultaten worden gepubliceerd op 31 maart 2011.
In 2010 heeft Thenergo een grondige herstructurering doorgemaakt, waarbij onrendabele activa werden verkocht of beëindigd. In dat kader werd in het halfjaarrapport reeds het onderscheid gemaakt tussen voortgezette en niet-voortgezette activiteiten. De hier onder besproken resultaten van het derde kwartaal hebben enkel betrekking op de voortgezette activiteiten.
Ook in het derde kwartaal was de aandacht toegespitst op Thenergo’s herstructureringsplan en op de voortgezette activiteiten, namelijk de productie van elektriciteit en warmte door de 23 WKK-centrales in het Groeikracht-segment (met tuinders) en het MyPower-segment (met industriële partners). Aan het einde van het derde kwartaal nam het totaal geïnstalleerd vermogen van Thenergo’s WKK-installaties van deze twee segmenten toe tot 67 MWe in vergelijking met de 61 MWe van het derde kwartaal van 2009.

Operationele hoofdpunten
De geconsolideerde operationele inkomsten van Thenergo gedurende het derde kwartaal daalden matig hoofdzakelijk ingevolge de druk op de elektriciteitsprijzen. Desondanks bleven de marges van de Groeikrachten en MyPower intact. De kost van de holding werd verder substantieel teruggedrongen.
Tijdens de eerste 9 maanden van 2010 bedroegen Thenergo’s geconsolideerde operationele inkomsten (voortgezette activiteiten) €18,6 miljoen tegenover €25,6 miljoen tijdens dezelfde periode in 2009, maar met een toegenomen EBITDA tijdens de eerste 9 maanden 2010 van € 2,8 miljoen versus € 2,4 miljoen voor dezelfde periode in 2009.

Groeikracht
Gedurende het derde kwartaal 2010 daalde de elektriciteitsprijs significant in vergelijking met het derde kwartaal 2009 en trok de operationele inkomsten in dit segment met 12% naar beneden. De impact werd gecompenseerd door een vergelijkbare daling van de gasprijs, die de directe kost uitmaakt. Door deze laatste daling nam de EBITDA-marge zelfs toe tot 29% in vergelijking met 24% tijdens dezelfde periode vorig jaar.
Tijdens de eerste 9 maanden 2010 bleef de EBITDA-bijdrage van het Groeikracht-segment stabiel op €4,9 miljoen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
Zoals in eerder persberichten vermeld kan het ontbreken van een markt voor de certificaten en de prijsdruk op de certificaten een negatieve invloed hebben op de toekomstige operationele inkomsten,  niet alleen voor Thenergo, maar voor de ganse sector van WKK-certificaten.
Aan het einde van het derde kwartaal nam het totaal geïnstalleerd vermogen van het Groeikracht-segment toe tot 66 MWe in vergelijking met de 60 MWe van het derde kwartaal van 2009.

MyPower
In het derde kwartaal 2010 ondervonden de operationele inkomsten en de EBITDA van het MyPower-segment een impact door de lagere marktprijzen van de certificaten.
Daardoor daalde de EBITDA-bijdrage van het MyPower-segment tot € 0,3 miljoen in vergelijking met de € 0,4 miljoen tijdens dezelfde periode vorig jaar.
De geïnstalleerde capaciteit in het MyPower-segment bleef stabiel op 1,4 MWe in het derde kwartaal 2010 versus het derde kwartaal 2009.

Thenergo Services
In het derde kwartaal 2010 bleven de operationele inkomsten en de EBITDA van het Thenergo Services-segment stabiel in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Tijdens de eerste 9 maanden van 2010 daalde de EBITDA-bijdrage van Thenergo Services tot € -0,6 miljoen in vergelijking met € -0,3 miljoen tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dit ten gevolge van het feit dat tijdens de eerste 9 maanden 2010 geen nieuwe contracten met betrekking tot WKK-diensten met externe partijen werden afgesloten.
Thenergo verwacht deze afdeling te laten groeien door het aanbieden van een reeks energiediensten aan externe partijen. Een eerste kleine stap in deze groei werd reeds gezet in het vierde kwartaal 2010.

Holding
De inspanning van de voortgezette herstructurering heeft bijgedragen tot de daling van de holdingkost met 36% in het derde kwartaal van 2010 in vergelijking met het derde kwartaal van 2009. Gezien de doorlopende inspanning zal deze trend zich doorzetten tijdens de rest van 2010.
Thenergo zet ook de onderhandelingen verder om met PMV een oplossing te vinden met betrekking tot de converteerbare lening met een uitstaand bedrag van € 7,0 miljoen (kapitaal + intresten), zoals toegelicht tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 5 mei 2010.Thenergo ontving vorige week van de onafhankelijke bestuurder voorgedragen door PMV, de Heer Johan Keppens, het ontslag uit zijn mandaat als lid van de Raad van bestuur. De Raad dankt Dhr. Keppens voor zijn inzet en constructieve medewerking.

Over Thenergo
Thenergo, gevestigd in België, is een onafhankelijke en volledig geïntegreerde ontwikkelaar en operator van duurzame energieprojecten op basis van aardgas en biogas. Thenergo biedt haar partners en aandeelhouders een meerwaarde: als een ‘one-stop provider’ voor duurzame energieoplossingen, waarbij hernieuwbare brandstoffen omgezet worden in elektriciteit en warmte.

Voor meer informatie:

Chris Beliën
CEO
T.: +32 3 292 96 96
chris.belien@thenergo.eu  

Gateway House, Brusselstraat 59
B-2018 Antwerpen
België 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *