Organische groei in Groeikracht-segment

15 maart 2010 –18.00 u – Gereguleerde Informatie

Antwerpen – Vandaagbracht Thenergo (THEB) Groeikracht Wommelgem II en Groeikracht De Blackt II inbedrijf, twee uitbreidingen van operationele Groeikrachtprojecten. Groeikracht Wommelgem wordt uitgebreid met 2,4 MWe en 2,8 MWth en Groeikracht De Blackt  met 1,4 MWe en 1,8 MWth.

Dit brengt het totaalgeïnstalleerd vermogen van Thenergo’s Groeikrachtportefeuille op 64 MWe en 75 MWth, in vergelijking met 60 MWe en 70 MWth eind 2009. Wanneer het tuinbouwbedrijf de oppervlakte van haar serre vergroot, is er meer warmte, CO2en licht nodig. Vaak kiest de partner er in dat geval voor om de capaciteit vanzijn bestaande Groeikracht-eenheid door Thenergo te laten opdrijven.

Naast Groeikracht Wommelgem II en Groeikracht De Blackt II, heeft Thenergo nog 3 Groeikrachtprojecten in aanbouw die voor juni 2010 in bedrijf zullen gaan. Groeikracht Vrasene is een nieuwe WKK-installatie met een vermogen van 2,0 MWe en 2,3 MWth. Bij Groeikracht Pierstraat worden twee bestaande generatoren vervangen door een WKK-installatie op aardgas die de teelt ook van de nodige CO2 kanvoorzien. Groeikracht Bavikhove II is een uitbreiding van een operationele WKK-installatie met 1,1 MWe en 1,4 MWth.

Over de eerste helft van2010 zal Thenergo’s geïnstalleerd elektrisch vermogen in de Groeikracht-portefeuilletoenemen met 12 %.

De Groeikracht-eenhedenvan Thenergo voorzien tuinbouwbedrijven van energie. De WKK-installaties worden volledig gedimensioneerd op de warmtevraag van de serre, de CO2-nodenvan de teelt en de elektriciteit nodig voor belichting van de serre in dewintermaanden, waardoor een versnelde teeltwissel mogelijk wordt.

Door de stijgende energiekosten in de glastuinbouw en de vraag naar daadwerkelijke oplossingen voor rationeel energiegebruik blijft de vraag naar Groeikrachtprojecten gestaag toenemen. Thenergo optimaliseert de energie-effeciëntie op de meest economischeen ecologisch verantwoorde manier. Thenergo beheert vandaag 31 operationeleprojecten met een capaciteit van 84 MWe.

Over Thenergo

Thenergo, gevestigd in België, is een snelgroeiende, onafhankelijke envolledig geïntegreerde ontwikkelaar en operator van duurzame energieprojectenop basis van biogas, aardgas, bio-olie en houtachtige biomassa. Thenergo biedthaar klanten een absolute meerwaarde: het bedrijf is een ‘one-stop provider’voor duurzame energieoplossingen, waarbij hernieuwbare brandstoffen omgezetworden in elektriciteit en warmte.

Voor meer informatie:

Chris Belien


General Counsel & Secretary


T.: +32 3 292 96 99 


Chris.belien@thenergo.eu

 

 

Caroline Kerremans
Communications Manager T.: + 32 3 292 97 01
Caroline.kerremans@thenergo.eu
Gateway House,Brusselstraat 59
B-2018 Antwerp                                                         Belgium

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *