Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 mei 2009

30 april 2009 – 18.00 uur – Gereguleerde Informatie

Antwerpen – Thenergo (Euronext Brussel: THEB), leidinggevende ontwikkelaar en operator van gedecentraliseerde duurzame energieprojecten, belegt een Buitengewone Algemene Vergadering  op 27 mei 2009 rond onder meer de investering van 10 miljoen euro door ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV).

PMV investeert 10 miljoen euro in Thenergo door middel van een automatisch converteerbare obligatielening. De omzetting van deze obligatie in aandelen gebeurt gelijktijdig en pro rata een private plaatsing. De conversieprijs ligt tussen 2 en 3,55 euro per aandeel en is gelijk aan de uitgifteprijs van de private plaatsing. De uiterste conversiedatum is 31 december 2010.

In het kader van de investering van PMV stelt de Raad van Bestuur de benoeming van PMV als bijkomende bestuurder voor, vertegenwoordigd door Daniël Schurmans. Daniël Schurmans is ingenieur van opleiding en fungeert als ‘Business Unit Manager Sustainable Development’ bij PMV.

Verder stelt de Raad van Bestuur ook de kapitaalverhoging met maximaal 25,5 miljoen euro voor, door middel van een private plaatsing. De Raad van Bestuur krijgt zo het mandaat om de kapitaalverhoging te organiseren aan een uitgifteprijs van minimaal 2 euro per aandeel. De nieuwe aandelen dienen ten laatste op 31 december 2010 uitgegeven te worden.

“Dankzij deze investering en een latere kapitaalverhoging door een private plaatsing kan Thenergo haar cashpositie versterken. We hebben vandaag zes projecten onder constructie en een heel aantal projecten in de pijplijn. Tegen begin 2010 zal onze bruto geïnstalleerde capaciteit oplopen tot 100 MWe.” stelt CFO Christophe Van Nevel.

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders van de Vennootschap graag uit op de

Buitengewone Algemene Vergadering, die zal plaatsvinden op 27 mei 2009 om 10.00 uur in Gateway House, Brusselstraat 59, Antwerpen.

De agenda:
1. uitgifte van converteerbare obligatie
2. benoeming bijkomende bestuurder
3. kapitaalverhoging door inbreng in geld
4. rechtzetting aangaande inbreng in natura in het kader van de kapitaalverhoging van 22/10/2008
5. revisie, coördinatie en goedkeuring van de vertaling van de statuten in het Nederlands.

U vindt de volledige oproeping en agenda op onze website.
Ondertussen stelt de Raad van Bestuur voor het mandaat van Deloitte als commissaris te verlengen voor 3 jaar. Daarover zal de Algemene Vergadering van 6 mei beslissen.

Deze mededeling vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten, en er zal geen verkoop van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin zulk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn zonder voorafgaandelijke registratie of kwalificatie onder de financiële wetgeving van zulk rechtsgebied. Deze mededeling is geen aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië of Japan. De effecten van de Vennootschap zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika behoudens registratie of een toepasselijke ontheffing van registratie daaronder.

Dit document is geen aanbiedingsdocument of prospectus in verband met een aanbieding van effecten door de Vennootschap. Beleggers mogen effecten waarvan sprake in dit document enkel onderschrijven mits zij specifiek werden aangeboden aan deze beleggers door de raad van bestuur van de Vennootschap of een tussenpersoon of gevolmachtigde hiervoor specifiek aangesteld door de Vennootschap. De uitgifte van nieuwe aandelen door de Vennootschap bedoeld in punt 2 van de agenda zal niet het voorwerp maken van een openbare aanbieding in België of in het buitenland.

Voor meer informatie:
Chris Beliën

General Counsel & Secretary
T.: +32 3 292 96 99
Chris.belien@thenergo.eu
Caroline Kerremans
Communications Manager
T.: + 32 3 292 97 01
Caroline.kerremans@thenergo.eu

Gateway House, Brusselstraat 59
B-2018 Antwerp
Belgium

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *