Operationele verbeteringen in derde kwartaal

12 november 2009 – 18.00 u – Gereguleerde Informatie

Antwerpen – Thenergo (Euronext Brussel: THEB), publiceert vandaag haar tussentijdse verklaring voor het derde kwartaal van 2009. De jaarresultaten zullen op 31 maart 2010 gepubliceerd worden.

Thenergo, ontwikkelaar en operator van hernieuwbare-energieprojecten, beheert vandaag 30 installaties met in totaal 77 MW elektrische en 200 MW thermische capaciteit. Thenergo voorziet zo’n 107.000 gezinnen van duurzaam geproduceerde elektriciteit en realiseert een CO2-besparing van 106.000 ton per jaar. Thenergo heeft nog zes* projecten in opbouw die de laatste ontwikkelingsfase zijn ingegaan.
Tijdens het derde kwartaal van 2009 werd Daniël Schurmans benoemd tot CEO van het bedrijf.
*Binergy Ieper, Greenpower, Groeikracht Bavikhove II, Groeikracht Vrasene, Groeikracht Wommelgem II, Groeikracht de Blackt II

Operationele hoogtepunten
De geconsolideerde omzet voor het derde kwartaal van 2009 bleef stabiel ten opzichte van het derde kwartaal van 2008. In totaal, gedurende de eerste 9 maanden van 2009, nam de omzet toe met 7% ten opzichte van dezelfde periode in 2008.
De volgende operationele hoogtepunten vonden plaats in de verschillende business units (BU) tijdens het derde kwartaal van 2009.

BU Aardgas
De WKK-eenheden zetten een positief bottom-line-resultaat neer. De omzet is in lijn met die van vorig jaar. Thenergo verwacht een nog hogere contributie tijdens het vierde kwartaal dankzij een hogere warmtevraag. Bovendien bekwam Thenergo de schuldfinanciering voor Groeikracht Wommelgem II, Groeikracht Vrasene, Groeikracht Bavikhove II en Groeikracht de Blackt II. Dit bevestigt de continue steun van de banken voor Thenergo’s activiteiten. De WKK-motoren voor deze projecten worden geleverd en aangesloten op het net. Groeikracht Wommelgem II wordt verwacht op volle capaciteit te draaien in december 2009. Groeikracht Vrasene, Bavikhove II en de Blackt II zullen in het eerste kwartaal van 2010 op vollast draaien. De cogeneratie-activiteiten op aardgas blijven een belangrijke focus binnen de kernactiviteiten van het bedrijf. Thenergo streeft naar een aanhoudende organische groei binnen dit segment.

BU tse.AG
De Elsterwerda-installatie draait, sinds september 2009, op schema dankzij het vervroegde onderhoud dat plaatsvond in augustus 2009. De biogasproductie in Beckum neemt geleidelijk toe dankzij de toelevering van de grondstof in oktober 2009. In het vierde kwartaal verwacht tse.AG een hogere contributie van de installatie. Beckum zal tegen begin volgend jaar op vollast draaien. In Ludwigsfelde wordt een positief effect verwacht van de stilaan stijgende warmtevraag in het vierde kwartaal.

BU Biogas
De ontwikkeling van het project Binergy Ieper is de laatste fase ingegaan. De netaansluitingen zijn voltooid en in de komende weken zullen de stoomproductie, de biogasmotoren en de koelcircuits in dienst genomen worden. De koude testen van de vergistingsinstallatie, ter voorbereiding van de ontvangst van de biomassa en de biogasproductie, zijn intussen van start gegaan. Binergy Ieper wordt verwacht op volle capaciteit te draaien in het tweede kwartaal van 2010. De installatie zal groene energie produceren op basis van dierlijk mest en organische reststromen en zal zo’n 6.000 gezinnen van elektriciteit voorzien.

BU Brandstoffen & Afval
De zichtbare verbetering van de afvalactiviteiten tijdens het tweede kwartaal werd verder gezet in het derde kwartaal met een positieve bottom-line-contributie als resultaat. De EBITDA-contributie in het derde kwartaal is even hoog als de som van het eerste en het tweede kwartaal. Leysen verwacht dat deze trend zal aanhouden in het vierde kwartaal.
Met betrekking tot Thenergo’s jatrofa-activiteiten verlopen de onderhandelingen met potentiële partners volgens plan. Bovendien zal Thenergo de bio-olie voor haar projecten verzekeren. De netaansluiting van het Greenpower-project zal op 1 maart 2010 beschikbaar zijn, de motor van 9 MWe werd reeds productief getest.

Holding
De daling van de recurrente holdingkost wordt bevestigd in het derde kwartaal en wordt verwacht aan te houden in het vierde kwartaal.
Over Thenergo
Thenergo, gevestigd in België, is een snelgroeiende, onafhankelijke en volledig geïntegreerde ontwikkelaar en operator van duurzame energieprojecten op basis van biogas, aardgas, bio-olie en houtachtige biomassa. Thenergo biedt haar klanten een absolute meerwaarde: het bedrijf is een ‘one-stop provider’ voor duurzame energieoplossingen, waarbij hernieuwbare brandstoffen omgezet worden in elektriciteit en warmte.

Voor meer informatie:
Christophe Van Nevel

Chief Financial Officer
T.: +32 3 292 97 05
Christophe.vannevel@thenergo.eu

Caroline Kerremans
Communications Manager
T.: + 32 3 292 97 01
Caroline.kerremans@thenergo.eu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *