Omzetgroei van 45 % ondanks economische terugval

29 mei 2009 – 18.00 uur – Gereguleerde Informatie

Thenergo (Euronext Brussels: THEB), de leidinggevende ontwikkelaar en operator van gedecentraliseerde duurzame energieprojecten, publiceert vandaag haar tussentijdse verklaring voor het eerste kwartaal van 2009. De halfjaarcijfers voor 2009 worden op 31 augustus 2009 bekend gemaakt.

Dankzij de inbedrijfstelling van twee nieuwe Groeikracht-projecten* met een bruto-geïnstalleerd elektrisch vermogen van 4 MW en de invloed van de installaties die werden opgestart in 2008 steeg de omzet gedurende het eerste kwartaal van 2009 met 45 %, in vergelijking met het eerste kwartaal van 2008. De Groeikracht-projecten, die werken op aardgas, leveren gelijktijdig warmte, elektriciteit en CO2 aan voornamelijk glastuinbouwbedrijven op basis van warmtekrachtkoppeling. Thenergo heeft vandaag in totaal 29 operationele projecten in België, Nederland en Duitsland die in totaal zo’n 107.000 gezinnen voorzien van duurzaam geproduceerde elektriciteit. Thenergo realiseert zo een CO2-besparing van ongeveer 95.000 ton per jaar. *Groeikracht Abelebaan en Groeikracht Butenpole II

De stijging van de (R)EBITDA is beperkter dan gebudgeteerd maar nog steeds bijna 25 % hoger dan in het eerste kwartaal van 2008. Enerzijds door de lagere elektriciteitsprijzen op de dagmarkten in het eerste kwartaal van 2009 ten gevolge van de gewijzigde marktomstandigheden door de economische crisis. “De energiecontracten werden voor een groot deel in 2009 op de termijnmarkt vastgelegd. Enkel het deel van de energie dat op de dagmarkt wordt verhandeld wordt beïnvloed door de lagere elektriciteitsprijzen. Hier staat echter tegenover dat ook de brandstofkosten zijn gedaald.” zegt Carl Malbrain, CEO. Anderzijds door de conjunctuurgevoeligheid van de afvalsector die een daling ondervindt in het volume van afzetcontainers en door de prijzen voor recyclagegoederen op de internationale markten die minder gunstig zijn dan een jaar geleden. In alle geledingen van Thenergo worden verder kostenbesparende initiatieven genomen om de gevolgen van de economische teruggang te beperken.

De operationele ontwikkeling van Thenergo loopt verder volgens plan met zes projecten in opbouw die in de loop van 2009 in bedrijf zullen gaan. Eén van deze projecten is het project Binergy Ieper. De werkzaamheden in Ieper werden gestart in september 2008. De biogasmotoren met een gezamenlijk elektrisch vermogen van 3,2 MW worden geleverd in juni 2009. De netaansluiting zal in juli 2009 gerealiseerd worden zodat de motoren en de vergister in de loop van september kunnen opstarten. Thenergo verwacht dat het Binergy-Ieper-project tegen het einde van dit jaar op vollast zal draaien. De installatie zal energie halen uit dierlijk mest en voedselafval en zal elektriciteit leveren aan zo’n 6.000 gezinnen. Op het einde van 2009 zal de bruto geïnstalleerde capaciteit van Thenergo oplopen tot ongeveer 100 MW elektriciteit en zal er ongeveer 120 MW warmte opgewekt worden.

Voor meer informatie:
Christophe Van Nevel
Chief Financial Officer
T.: +32 3 292 97 05
Christophe.vannevel@thenergo.eu
 

Caroline Kerremans
Communications Manager
T.: + 32 3 292 97 01
Caroline.kerremans@thenergo.eu

Gateway House, Brusselstraat 59
B-2018 Antwerp
Belgium

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *