Notering nieuwe aandelen en samenvoeging aandelen

Notering nieuwe aandelen ABO-Group op Euronext Brussel en aankondiging van samenvoeging van  aandelen

31 juli 2014 – 8.00 uur – Gereglementeerde Informatie

Notering nieuwe aandelen

Gent – ABO-Group (Euronext Brussel: ABO) kreeg de toelating tot verhandeling van 2.613.550.000 nieuwe aandelen op Euronext Brussel vanaf 1 augustus 2014.

Deze nieuwe aandelen werden uitgegeven ingevolge de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2014, waarin de aandeelhouders zich uitspraken over twee kapitaalverhogingen:

  • de inbreng door ParticipatieMaatschappij Vlaanderen van € 1.237.500 van het openstaand saldo van haar lening van in totaal € 1.495.727 in het kapitaal van Thenergo. Als vergoeding voor deze inbreng werden aan ParticipatieMaatschappij Vlaanderen 123.750.000 nieuwe aandelen toegekend.
  • de inbreng door de aandeelhouders van ABO Holding NV van 100% van de aandelen in het kapitaal van Thenergo aan een waarde van € 24.898.000. Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de aandeelhouders van ABO Holding NV 2.489.800.000 aandelen toegekend.

Met het oog op de toelating van de nieuwe aandelen, die een tegenprestatie zijn van een inbreng anders dan in geld, stelde ABO-Group een Noteringsdocument op volgens artikel 18 §2 d) van de Wet van 16 juni 2006. Dit document in bijlage aan dit persbericht.

Samenvoeging van aandelen (reverse stock split)

De buitengewone algemene vergadering van 28 mei 2014 besliste om over te gaan tot een samenvoeging van de aandelen. Daardoor zal het totaal aantal aandelen, met inbegrip van de nieuwe op 27 maart 2014 uitgegeven aandelen, door tweehonderdvijftig (250) gedeeld worden. Deze samenvoeging zal plaatsvinden op maandag 15 september 2014.

De vermindering van het aantal aandelen door middel van de reverse stock split heeft een verhoging van de marktprijs per aandeel tot gevolg. De verhoging van de marktprijs per aandeel is nodig aangezien veel beursmakelaars en institutionele beleggers interne regels en gewoonten hebben die hen verbieden te beleggen in laag geprijsde aandelen.

De officiële aankondiging van de reverse stock split is in bijlage aan dit persbericht.

Gevolgen van de reverse stock split

De onderstaande tabel illustreert de ontwikkeling van het aantal aandelen in het aandelenkapitaal van de vennootschap ingevolge (i) de uitgifte van nieuwe aandelen en (ii) de reverse stock split:

Fase Aantal aandelen

Situatie vóór (i) de uitgifte van de nieuwe aandelen en (ii) de Reverse Stock Split

28.633.631 aandelen

De kapitaalverhoging van 27 maart 2014

  • – Uitgifte van 2.613.550.000 nieuwe aandelen
  • – Totaal aantal aandelen na de kapitaalverhoging: 2.642.183.631

Na de reverse stock split

10.568.734 aandelen

De reverse stock split zal voor alle aandelen op hetzelfde ogenblik en in dezelfde verhouding uitgevoerd worden. Bijgevolg zal de reverse stock split voor alle houders van aandelen dezelfde gevolgen hebben en zal het deelnemingspercentage van de aandeelhouders niet beïnvloed worden, met uitzondering van het feit dat aandeelhouders die anders ingevolge de reverse stock split recht op een fractioneel aandeel zouden hebben, een vergoeding in geld voor een dergelijk fractioneel aandeel zullen krijgen. Bovendien zal de reverse stock split niet het proportionele stemrecht van enig aandeelhouder beïnvloeden (onder voorbehoud van de afhandeling van fractionele aandelen).

Indien door de reverse stock split voor een aandeelhouder geen in een geheel getal uitgedrukt aantal aandelen bekomen wordt, zal het door de reverse stock split bekomen aantal aandelen naar beneden worden afgerond.

De ISIN-code van de aandelen na samenvoeging op 15 september 2014 is BE0974278104.

Fractionele aandelen

De reverse stock split kan leiden tot de creatie van fractionele aandelen voor zover aandeelhouders geen veelvoud van tweehonderdvijftig (250) aandelen bezitten. Om het bestaan van deze fractionele aandelen te vermijden na de reverse stock split, zullen de aandeelhouders die als gevolg van de reverse stock split houder zouden worden van een fractioneel aandeel, een keuze moeten maken.

Keuze 1: compensatie in geld

Alle aandeelhouders met een fractioneel aandeel, zonder dat er een minimum bepaald is, hebben recht op de ontvangst van een compensatie in geld vanwege de agent van de Vennootschap (BNP Paribas Fortis) op een pro rata basis evenredig met het aantal fracties van een aandeel dat zij bezaten.

Om de aandeelhouders die over fracties van een aandeel beschikken te compenseren zullen al deze fracties van een aandeel samengevoegd worden tot nieuwe aandelen en deze nieuwe aandelen zullen op de markt verkocht worden op een best efforts basis.

De houders van fracties van een aandeel zullen hun proportioneel deel van de netto opbrengst van de verkoop van deze aandelen ontvangen ten laatste op vrijdag 10 oktober 2014, zonder extra kosten.

Keuze 2: kopen of verkopen

Een aandeelhouder die wil vermijden dat hij zich uiteindelijk tevreden moet stellen met een compensatie in geld voor de fracties van een aandeel, waarmee hij blijft zitten ten gevolge van de reverse stock split, heeft de keuze om voor 15 september 2014 ofwel aandelen te kopen of te verkopen zodat hij, indien zulks gewenst is, een veelvoud bekomt van tweehonderdvijftig (250) aandelen. De aandeelhouders dienen de nodige informatie in te winnen betreffende de kosten van de aan- of verkoop, die in verhouding tot de beurskoers van de aandelen hoog kunnen oplopen.

Over ABO-Group

ABO-Group is een geheel van geïntegreerde engineering & testing ondernemingen, actief op vlak van bodem, milieu, geotechniek, energie, grondwaterbeheersing en afval. ABO-Group heeft de ambitie om via interne groei en acquisities haar omzet te vergroten en haar activiteitenpalet uit te breiden binnen en buiten Europa.

Voor meer informatie:

ABO-Group NV

Chris Beliën                                                                                                   Johan Reybroeck

Vice President                                                                                               CFO

T +32 9 242 88 45

Investors@ABO-Group.eu

Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gent (SDW), Belgium

Dit persbericht is beschikbaar op onze website https://www.abo-group.eu/

20140729-Noteringsdocument ABO-Group_2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *