Kennisgeving PMV – Thenergo

1 juli 2009 – 18.00 u – Gereguleerde Informatie

Antwerpen – Thenergo (Euronext Brussels: THEB), een leidinggevende ontwikkelaar en operator van gedecentraliseerde duurzame energieprojecten, heeft de volgende kennisgeving ontvangen: ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) en het Vlaams Gewest geven kennis van de drempeloverschrijding die heeft plaats gevonden op 26 juni 2009.

Datum overschrijding Aandeel-houder

Drempel

Aantal aandelen

Stem-

rechten

Noemer

26 juni 2009 Participatie-Maatschappij Vlaanderen

3,00%

1.023.034

4,95%

20.657.171

Bijkomende informatie:

Het Vlaamse Gewest controleert PMV. PMV converteerde 2.500 van de 10.000 obligaties. De overgebleven 7.500 converteerbare obligaties hebben een uitoefentermijn tot 31 december 2010. Er kunnen maximaal 4.204.975 stemrechten verworven worden bij de uitoefening of de conversie van dit instrument. Het aantal stemrechten dat verworven kan worden door PMV bij conversie van de Converteerbare Obligaties kan variëren doordat de conversieprijs kan variëren. De conversieprijs zal altijd liggen binnen een bepaalde prijsvork (€ 2,04 tot € 3,55), waarbij de uiteindelijke conversieprijs gelijk zal zijn (binnen de perken van de prijsvork) aan:

  • de uitgifteprijs van de aandelen in het kader van een private plaatsing, of
  • de gemiddelde sluitkoers van 30 dagen voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving door de houder van de Converteerbare Obligaties van zijn recht tot conversie, of
  • de bodemprijs van € 2,04 bij conversie op de eindvervaldag.

Thenergo heeft een statutaire drempel voorzien van 3%, 5% en 7,5% en alle veevouden van 5.

Op 26 juni 2009 zijn de gegevens inzake het kapitaal en de stemrechtverlenende effecten als volgt:

Noemer

Aantal

Overeenkomend stemrecht

Gewone aandelen

20.657.171

20.657.171

Warranten

4.587.042

 
Totaal

25.244.213

 
Totaal Kapitaal

134.004.691,65

 

Bijkomende informatie:

  • totaal aantal in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties: 7.500
  • totaal aantal al dan niet in effecten belichaamde rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten: 4.587.042 warrants (elke warrant geeft bij uitoefening recht op 1 nieuw aandeel)
  • totaal aantal stemrechten dat bij uitoefening van die inschrijvingsrechten kan worden verkregen: 4.587.042
  • totaal aantal aandelen zonder stemrecht: 0.

Over Thenergo

Thenergo, gevestigd in België, is een snelgroeiende, onafhankelijke en volledig geïntegreerde ontwikkelaar en operator van duurzame energieprojecten op basis van biogas, aardgas, bio-olie, hout en secundaire brandstoffen uit afval. Thenergo biedt haar klanten een absolute meerwaarde: het bedrijf is een ‘one-stop provider’ voor duurzame energieoplossingen, waarbij hernieuwbare brandstoffen omgezet worden in elektriciteit en warmte.

Voor meer informatie:
Chris Belien
General Counsel & Secretary
T.: +32 3 292 96 99
Chris.belien@thenergo.eu

Caroline Kerremans
Communications Manager
T.: + 32 3 292 97 01
Caroline.kerremans@thenergo.eu

Gateway House, Brusselstraat 59

B-2018 Antwerp

Belgium

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *