Kennisgeving door aandeelhouder: PMV

19 maart 2010 – 18.00 u – Gereglementeerde Informatie

Antwerpen – Thenergo (EuronextBrussel: THEB), een leidinggevende ontwikkelaar en operator van gedecentraliseerdeduurzame energieprojecten ontving de volgende kennisgeving:

ParticitpatieMaatschappijVlaanderen

  • Datum drempeloverschrijding: 11 maart 2010
  • Datum kennisgeving: 17 maart 2010
  • Aandeelhouder: ParticipatieMaatschappij Vlaanderen
  • Stemrechten vorige kennisgeving: 1.023.034
  • Stemrechten huidige kennisgeving: 1.728.118
  • Percentage stemrechten: 7,85%
  • Noemer: 22.020.588

PMV heeft nu 6.157 converteerbareobligaties met uitoefentermijn tot 31 december 2010. Er kunnen maximaal3.452.005 stemrechten verworven worden bij de uitoefening of de conversie van ditinstrument. Het aantal stemrechten dat verworven kan worden door PMV bijconversie van de converteerbare obligaties kan variëren doordat deconversieprijs kan variëren. De conversieprijs zal altijd liggen binnen een bepaaldeprijsvork (€ 2,04 tot € 3,55), waarbij de uiteindelijke conversieprijs gelijkzal zijn (binnen de perken van de prijsvork) aan:

–      de uitgifteprijs van de aandelen in het kader van een private plaatsing, of

–      de gemiddelde sluitkoers van 30 dagen voorafgaand aan de schriftelijkekennisgeving door de houder van de Converteerbare Obligaties van zijn recht totconversie, of

–      de bodemprijs van € 2,04 bij conversie op de eindvervaldag.

Over Thenergo

Thenergo, gevestigd in België, is een snelgroeiende, onafhankelijke en volledig geïntegreerdeontwikkelaar en operator van duurzame energieprojecten op basis van biogas,aardgas, bio-olie en houtachtige biomassa. Thenergo biedt haar klanten eenabsolute meerwaarde: het bedrijf is een ‘one-stop provider’ voor duurzameenergieoplossingen, waarbij hernieuwbare brandstoffen omgezet worden inelektriciteit en warmte

Voor meerinformatie:

Chris Belien
General Counsel & Secretary
T.: +32 3 292 96 99
Chris.belien@thenergo.eu 

Caroline Kerremans
Communications Manager
T.: + 32 3 292 97 01
Caroline.kerremans@thenergo.eu

Gateway House, Brusselstraat 59

B-2018 Antwerp

Belgium

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *