Kennisgeving door aandeelhouder: Eureffect Asset Management

25 maart 2010 – 18.00 u – Gereguleerde Informatie

Antwerpen – Overeenkomstig de bepalingen van titel II van de Wetvan 2 mei 2007 publiceert Thenergo (EuronextBrussel: THEB), een leidinggevende ontwikkelaar en operator van gedecentraliseerdeduurzame energieprojecten, devolgende informatie:

Eureffect Asset Management

  • Datum drempeloverschrijding: 16 maart 2010
  • Datum kennisgeving: 19 maart 2010
  • Aandeelhouder: Eureffect Asset Management
  • Stemrechten vorige kennisgeving: 848.045
  • Stemrechten huidige kennisgeving: 641.801
  • Percentage verbonden aan stemrechten: 2,91%
  • Noemer: 22.020.588

 

Als gevolg van de kapitaalverhoging vanThenergo stijgt het aantal uitstaande aandelen van 20.657.171 naar 22.020.588, waardoorEureffect Asset Management de grens van 3% passief overschrijdt.

Over Thenergo

Thenergo, gevestigdin België, is een snelgroeiende, onafhankelijke en volledig geïntegreerdeontwikkelaar en operator van duurzame energieprojecten op basis van biogas,aardgas, bio-olie en houtachtige biomassa. Thenergo biedt haar klanten eenabsolute meerwaarde: het bedrijf is een ‘one-stop provider’ voor duurzameenergieoplossingen, waarbij hernieuwbare brandstoffen omgezet worden inelektriciteit en warmte.

Voor meer informatie:

Chris Belien
General Counsel & Secretary
T.: +32 3 292 96 99
Chris.belien@thenergo.eu 

Caroline Kerremans
Communications Manager
T.: + 32 3 292 97 01
Caroline.kerremans@thenergo.eu

Gateway House, Brusselstraat 59

B-2018 Antwerp

Belgium

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *