Halfjaarresultaten juni 2010

PERSBERICHT

31 augustus 2010 – 18.00 uur – Gereguleerde Informatie

Antwerpen – Thenergo (Euronext Brussel: THEB), een ontwikkelaar en operator van gedecentraliseerde duurzame energieprojecten,presenteert haar resultaten voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2010.

Financiële cijfers

Tijdens de eerste zes maanden van 2010 heeft Thenergo de segmentatiestrategie voortgezet en een belangrijke opkuis uitgevoerd van de niet winstgevende activa, hangende verplichtingen en de korte termijn financiële schulden gelinkt aan de acquisities in 2007-2008. Sinds het einde van 2009 werden verschillende maatregelen getroffen om de continuiteit van de vennootschap te verzekeren. In januari 2010 beëindigde Thenergo al haar jatrofa-activiteiten en verplichtingen. Op 3 juni 2010 werden de afvalactiviteiten (Leysen NV) verkocht aan Van Gansewinkel België NV. De houtverbrandinginstallaties gekoppeld aan lokale warmtenetwerken in Duitsland (tse.AG) werden verkocht op 30 juni 2010. Recenter besliste Thenergo om haar Binergy Holding-activiteiten en het Greenpower project in Merksplas te verkopen of stop te zetten, dit om verdere kasuitgaven te beperken voor projecten in opstartfase of projecten waarvoor aanzienlijke bedragen werkkapitaal nodig zijn. Tegelijkertijd implementeerde Thenergo op korte termijn een kostenbesparend programma dat resulteerde in een significante reductie van de recurrente overheadkost.Dit drastisch saneringsprogramma, dat werd gestart in december 2009, resulteert vandaag in een duidelijke en transparante structuur met een substantiële schuldenverlaging als gevolg. De totale geconsolideerde bruto-schuld van Thenergo op 30 juni 2010 bedraagt voor haar voortgezette activiteiten €33,8 miljoen, dit in vergelijking met €110,7 miljoen op 31 december 2009. De geconsolideerde netto-schuld bedraagt €29,9 miljoen op 30 juni 2010, inclusief de openstaande obligatie van PMV voor een bedrag van €6,2 miljoen op holdingniveau. Daarnaast bestaat er op dit holdingniveau een mogelijke verplichting van €2,5 miljoen gelinkt voor het Greenpower-project die niet werd opgenomen in de bovenvermelde schuldcijfers.

Ingevolge voormelde gerealiseerde en/of geplande desinvesteringen maakt Thenergo in de presentatie van haar resultaten van 30 juni 2010 het onderscheid tussen ‘voortgezette activiteiten’ en ‘stopgezette activiteiten’.

in € 000  1H 2010  1H 2009
Voortgezette activiteiten
Omzet 13.387 19.599
REBITDA 2.157 2.219
     
REBIT (1.748) (73)
     
Resultaat (voortgezette activiteiten) (1.952) (1.584)
Stopgezette activiteiten
Resultaat (stopgezette activiteiten) (13.128) (5.913)
Resultaat voor de periode (15.080) (7.497)

Thenergo’s voortgezette activiteiten omvatten de segmenten Groeikracht, Mypower, Thenergo Services en de holding. In de eerste zes maanden van 2010 hebben Thenergo’s voortgezette activiteiten een omzet van €13,4 miljoen gegenereerd tegenover €19,6 miljoen in de eerste zes maanden van 2009. Deze daling is veroorzaakt door lagere elektriciteitsprijzen, maar de recurrente EBITDA bleef stabiel door een vergelijkbare daling van de brandstofprijzen. De recurrente EBITDA-marge is daardoor toegenomen van 11% tot 16%. De Groeikracht omzet is gedaald van €17,5 miljoen naar €12,6 miljoen door de lagere elektriciteitsprijzen in H1 2010.  Echter, daar de prijs van aardgas (de brandstof gebruikt in alle WKK-installaties) eveneens in belangrijke mate daalde, kan Thenergo toch een stabiele recurrente EBITDA aanhouden van €3,5 miljoen.De recurrente EBITDA-marge nam toe van 21% in H1 2009 tot 28% in H1 2010. De geïnstalleerde capaciteit MWe in het Groeikracht-segment loopt op het einde van H1 2010 op tot 66 MWe. De prestatie van het Mypower-segment waren vergelijkbaar met vorig jaar met een matige omzetstijging van €0,4 miljoen in H1 2009 tot €0,5 miljoen in H1 2010. De recurrente EBITDA bleef stabiel op €0,2 miljoen. De omzet bij Thenergo Services daalde van €1,7 miljoen in H1 2009 tot €0,3 miljoen in H1 2010 door het gebrek aan externe verkoop van WKK-installaties aan derden in de eerst helft van het jaar 2010. De recurrente EBITDA daalde van €-0,2 miljoen naar €-0,4 miljoen.De holdingkost daalde verder in H1 2010. Dit reduceerde de EBITDA-impact van €-1,5 miljoen in H1 2009 tot €-1,1 miljoen in H1 2010. Op 4 augustus 2010 kondigde Thenergo een verdere herstructurering aan die momenteel wordt uitgevoerd en die de recurrente holdingkost verder aanzienlijk zal reduceren. Het negatieve resultaat van de niet-voortgezette activiteiten van €-13,1 miljoen in H1 2010 vindt hoofdzakelijk zijn oorzaak in de waardevermindering bij de spin-off van de Binergy-activiteiten en in het bijzonder in de waardevermindering op Valmass en Binergy Ieper voor een totaal van €-10,4 miljoen. Het eerste half jaar van 2010 werd gekenmerkt door een significante opkuis van de Thenergo-activiteiten door desinvesteringen of het stoppen van kasuitgaven en beëindiging van hangende verplichtingen uit het verleden. In de verderzetting van de zoektocht naar potentiële investeerders, heeft de Raad van Bestuur van Thenergo beslist om een diepgaand herstructureringsplan door te voeren, de toekomstige kasuitgaven op holdingniveau verder te beperken en Thenergo om te vormen naar een ‘lean and mean’-bedrijf met focus op aardgas-installaties en diensten. 
Over ThenergoThenergo, gevestigd in België, is een onafhankelijke en volledig geïntegreerde ontwikkelaar en operator van duurzame energieprojecten op basis van aardgas en biogas. Thenergo biedt haar klanten een belangrijke meerwaarde als ‘one-stop provider’ voor duurzame energieoplossingen, waarbij hernieuwbare brandstoffen omgezet worden in elektriciteit en warmte.  www.thenergo.eu Voor meer informatie:
Christophe Van Nevel
Chief Financial Officer
T.: +32 3 292 97 05
Christophe.vannevel@thenergo.eu
Gateway House, Brusselstraat 59
B-2018 Antwerp
Belgium

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *