Grondige herstructurering van de Thenergo-groep

4 augustus 2010 – 08.00 u – Gereguleerde Informatie

Antwerpen – Vandaag besloot de Raad van Bestuur van Thenergo(Euronext Brussel: THEB) een grondig herstructureringsplan door te voeren om de continuïteit te vrijwaren.

Op de Algemene Vergadering van 5 mei 2010 kreeg de Raad van Bestuur het mandaat van de Thenergo-aandeelhouders om € 16 miljoen op te halen aan een minimumprijs van € 0,01 per aandeel. Ondanks de huidige inspanningen waren de Raad van Bestuur en het management tot op heden niet in staat bijkomend kapitaal aan te trekken, nodig voor de financiering van de algemene werkzaamheden en de projecten in aanbouw.

Om haar financiële verplichtingen en blijvende kasuitgaven ten gevolge van projecten in aanbouw of in opstartfase verder in te perken, en ten gevolge van het uitblijven van een kapitaalverhoging, besloot de Raad van Bestuur op 26 mei 2010 haar Duitse dochteronderneming tse.AG te verkopen. Met deze transactie, die werd afgerond op 30 juni 2010, verminderden Thenergo’s toekomstige uitgaven aan werkingskapitaal met een bedrag van € 1,7 miljoen. Met de verkoop daalde Thenergo’s geconsolideerde schuld met € 36 miljoen zonder dat dit bijkomende afschrijvingen in de geconsolideerde resultatenrekening zal meebrengen.

Door de blijvende onzekerheid om op korte termijn kapitaal op te halen, besloot de Raad van Bestuur onderstaande acties met onmiddellijk effect te nemen:

1° alle projecten die een negatieve contributie hebben of die nood hebben aan significante investeringen (zowel kapitaalkost als werkingskapitaal) worden stopgezet of verkocht. In een eerste fase zullen de Binergy-activiteiten (biogas), die nog steeds op korte termijn nood hebben aan financiering van ongeveer € 4 miljoen, verkocht worden.

2° een grondig herstructureringsplan, dat vandaag al gedeeltelijk geïmplementeerd werd, wordt afgewerkt om de recurrente overhead kosten en de ingenieurskosten te beperken. Dit zal resulteren in een jaarlijks wederkerende besparing van ongeveer € 1,8 miljoen (na de verkoop van de Binergy-projecten). De uitvoering van het plan bezorgt Thenergo een positief recurrent EBIT-resultaat (REBIT) gebaseerd op de geauditeerde cijfers van 2009.

De overblijvende samenstelling van de Thenergo-groep zal 67 MWe aan voornamelijk Groeikracht-WKK-installaties in portefeuille hebben, met een geconsolideerde omzet van ongeveer € 36 miljoen en een recurrente EBITDA-contributie van ongeveer € 4.3 miljoen, gebaseerd op de geauditeerde resultaten van 2009. Thenergo’s geconsolideerde schuldpositie daalt tot € 37 miljoen, waarvan € 22 miljoen direct verbonden is aan de portefeuille van operationele installaties.

Met deze maatregelen en op basis van de bestaande portefeuille die vandaag door Thenergo beheerd wordt, zal het bedrijf nog steeds een recurrente negatieve vrije kasstroom van ongeveer € 1.9 miljoen per jaar hebben. Om de continuïteit te verzekeren zal het bedrijf verder gaan met het valoriseren van niet-kern-activa waaronder een industrieel eigendom in Houthalen en de activa van Fertikal voor een totaalbedrag boven € 2 miljoen.

Vandaag bedraagt Thenergo’s kaspositie ongeveer € 700.000.

Deze maatregelen moeten de Raad van Bestuur helpen om het bedrijf verder te herstructureren en een schone basis te creëren om potentiële investeerders aan te trekken voor een nieuwe start van Thenergo.

De toekomststrategie en de operationele plannen voor 2010 en de komende jaren zullen focussen op de ontwikkeling van nieuwe activiteiten in de volgende drie afgebakende werkingsgebieden (bedrijfsegmenten):

  • MyPower voorziet industrieën en gemeenschappen van energie geproduceerd door WKK-installaties op aardgas. De eenheden worden gedimensioneerd op basis van het productieproces en de warmtenoden van de partner. Deze eenheden worden aangedreven door fossiele brandstoffen met een energetisch rendement boven 90%, wat een optimaal energiegebruik inhoudt. Vandaag beheert Thenergo één operationele MyPower-site met een capaciteit van 1.4 MWe.
  • Groeikracht voorziet tuinbouwbedrijven van energie geproduceerd door WKK-installaties op aardgas. Deze eenheden worden gedimensioneerd op de warmtenoden van het tuinbouwbedrijf, de CO2-noden van de teelt en de elektriciteit nodig voor het kunstlicht in de serre. Thenergo beheert 18 Groeikracht-eenheden met een capaciteit van 67 MWe.
  • Thenergo Services beoogt de leidende dienstenleverancier te worden voor decentrale energieproducenten in de huidige volatiele hernieuwbare energiemarkt. Thenergo Services staat in voor het centraal beheer van de verschillende installaties uit de bedrijfsegmenten en is verantwoordelijk voor de algemene werking en het onderhoud van de operationele eenheden. De ruggengraat van deze dagelijkse operaties wordt gevormd door een intern ontwikkeld centraal monitoring- en sturingsysteem (TPS) waarin de decentrale WKK-eenheden worden beheerd als één centrale productie-eenheid. Thenergo’s Energie Portfolio Management heeft tot doel de energiekosten van de partner te drukken en de opbrengsten te maximaliseren door piekladingen te koppelen aan de energievraag. Thenergo Services beschikt over een team van ingenieurs en medewerkers met grondige juridische en financiële kennis.

Op deze manier beoogt Thenergo toekomstige consolidatie en groei in elk van de hierboven vermelde segmenten. De snelheid waarmee Thenergo vanuit de consolidatiefase verder kan groeien, zal voornamelijk bepaald worden door de snelheid waarin een kapitaalverhoging kan plaatsvinden op het niveau van de Thenergo nv samen met de termijn waarin een strategische investeerder, die bepaalde synergieën kan aanbrengen, gevonden wordt.

Voor meer informatie:

Chris Belien
General Counsel & Secretary
T.: +32 3 292 96 99
Chris.belien@thenergo.eu 

Caroline Kerremans
Communications Manager
T.: + 32 3 292 97 01
Caroline.kerremans@thenergo.eu

Gateway House,

Brusselstraat 59

B-2018 Antwerp

Belgium

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *