AV geeft unaniem mandaat tot kapitaalverhoging met € 16 miljoen

05 mei 2010 – 23.30 u – Antwerpen – Gereguleerde Informatie

De Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) van Thenergo heeft vandaag unaniem beslist het mandaat te geven aan de raad van bestuur om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in cash met een bedrag van maximum € 16.000.000. Het mandaat loopt tot 31 mei 2011. De overige modaliteiten zoals geformuleerd in de oproeping werden eveneens unaniem goedgekeurd.

Voorafgaand keurde de Algemene Vergadering (AV) alle agendapunten goed, waaronder de jaarrekening voor het boekjaar eindigend op 31 december 2009. De AV heeft unaniem besloten de activiteit van de Vennootschap voort te zetten.

Gedurende de jaarvergadering heeft de Voorzitter de financiële positie van Thenergo toegelicht. De kaspositie van Thenergo op 30 april 2010 bedraagt € 1,8 miljoen. Verder moet de verkoop van niet-kernactiviteiten (waarvan het proces lopend is) over de eerste helft van 2010 € 2,1 miljoen opleveren. Op basis van een geschatte en niet geauditeerde cash out van € 16,5 miljoen voor de komende 12 maanden, impliceert dit voor de vennootschap een kapitaalnood van € 12,6 miljoen waarvan € 7,5 miljoen in de loop van de komende 2 maanden.

De geprojecteerde cash-out van € 16,5 miljoen bevat een eenmalige herstructureringskost op holding niveau met het oog op een verdere drastische reductie van de holding kost van € 2,1 miljoen in 2009 naar € 1,6 miljoen in 2010 en nog verder in 2011.

Met het goedgekeurde mandaat om € 16 miljoen op te halen kan Thenergo haar bestaande activiteiten verder zetten met een beduidend lichtere kostenstructuur. Op basis van de geprojecteerde cash flows en de huidige operationele projecten verwacht Thenergo in 2010, na de verkoop van de Leysen-groep, een omzet van € 41,9 miljoen en een REBITDA van € 4,9 miljoen.

Voorafgaand aan de vergaderingen werd Thenergo door PMV ingelicht dat zij meent het openstaande bedrag van haar converteerbare obligatielening (€ 6,2 miljoen) vervroegd te kunnen terugvorderen. Gedurende de Algemene Vergadering heeft PMV er echter de nadruk op gelegd samen met Thenergo, en de andere aandeelhouders of investeerders, constructief te willen meewerken aan Thenergo’s toekomst.

Het verslag van de AV en BAV zullen ter beschikking worden gesteld via de Thenergo-website.

Over Thenergo

Thenergo, gevestigd in België, is een onafhankelijke en volledig geïntegreerde ontwikkelaar en operator van duurzame energieprojecten op basis van biogas, aardgas en houtachtige biomassa. Thenergo biedt haar klanten een absolute meerwaarde: het bedrijf is een ‘one-stop provider’ voor duurzame energieoplossingen, waarbij hernieuwbare brandstoffen omgezet worden in elektriciteit en warmte. Vandaag beheert Thenergo 30 operationele energie-installaties met een elektrisch vermogen van 85 MWe en een thermisch vermogen van 207 MWth.  

Voor meer informatie:

Chris Belien
General Counsel & Secretary
T.: +32 3 292 96 99
Chris.belien@thenergo.eu

Caroline Kerremans
Communications Manager
T.: + 32 3 292 97 01
Caroline.kerremans@thenergo.eu

Gateway House,

Brusselstraat 59

B-2018 Antwerpen

België 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *