Agri Investment Fund participeert voor €10 miljoen in Thenergo

Thenergo sluit industrieel partnership op lange termijn

Thenergo (Alternext Paris: ALTHE), één van de belangrijkste ontwikkelaars en uitbaters van gedecentraliseerde duurzame energieprojecten, kondigt aan dat de groep een industrieel partnership heeft gesloten met Agri Investment Fund (AIF), een investeringsvehikel van M.R.B.B., de financiële holdingmaatschappij van de Boerenbond. Als concreet gevolg van dit partnership wordt een joint venture Warmtekrachtkoppelingsproject (WKK) uitgebouwd dat mest zal gebruiken als brandstof voor de productie van duurzame energie. Meer details over dit project zullen op een later moment worden verstrekt. Binnen het kader van deze samenwerking investeert het AIF €10 miljoen in Thenergo, en zal het potentiële directe investeringen in Thenergo’s toekomstige projecten geval per geval bestuderen.

Deze overeenkomst brengt het beste van beide werelden samen: Thenergo kan een uitgebreide ervaring voorleggen op vlak van duurzame energieoplossingen, waarbij hernieuwbare brandstoffen omgezet worden in warmte en elektriciteit. AIF engageert zich ertoe te investeren in innovatieve projecten die betere toekomstperspectieven bieden aan land- en tuinbouwers. Eén van de prioriteiten van AIF is een duurzame oplossing te vinden voor het mestprobleem. In Thenergo heeft AIF de ideale partner gevonden om het mestprobleem om te vormen tot een opportuniteit inzake hernieuwbare energie.

Hendrik Soete, CEO van AIF, licht toe met een duidelijk voorbeeld: “Landbouwers kampen al jaren met een mestoverschot. Nu moeten ze het hoofd bieden aan nieuwe problemen, zoals de hoge energieprijzen. Thenergo overbrugt deze kloof door mest aan te wenden als hernieuwbare brandstof voor de productie van elektriciteit en warmte.”

Het Agri Investment Fund is het recent gecreëerde investeringsvehikel van M.R.B.B. en wil investeren in innovatieve projecten die de land-en tuinbouw in Vlaanderen ondersteunen. “We geloven sterk in het business model van Thenergo en zien heel wat synergieën tussen de missie van AIF en Thenergo. Vandaar dat we deze overeenkomst beschouwen als een waardevolle langetermijninvestering,” voegt Soete er nog aan toe.

In de toekomst zal het AIF, geval per geval, een mogelijke directe investering in Thenergo’s individuele projecten onderzoeken. Hiertoe wordt door Thenergo een strategisch investeringscomité opgericht waarbinnen AIF een vertegenwoordiger krijgt. Meteen wordt het AIF nauw betrokken bij de uitbouw van Thenergo’s strategie en projectontwikkeling. De ambities van Thenergo zijn alvast duidelijk: “De afgelopen twee jaar zijn we geëvolueerd van een Belgische naar een Europese speler op vlak van duurzame energieoplossingen en we hebben een duidelijk beeld van waar we heen willen. De knowhow en inbreng van AIF zal ons helpen om onze groeiplannen te versnellen en om zowel nationaal als internationaal een groter marktaandeel te verwerven” voegt Kurt Alen, CEO van Thenergo er aan toe.

In het kader van dit industrieel partnership investeert het AIF €10 miljoen in Thenergo, wat leidt tot een participatie van zo’n 6%. Deze nieuwe aandelen zullen noteren op Alternext Parijs in de komende weken, zonder listing prospectus.

Over Thenergo

Thenergo, gevestigd in Antwerpen, is een snelgroeiende, onafhankelijke en volledig geïntegreerde ontwikkelaar en operator van duurzame energieprojecten op basis van biogas, aardgas, plantaardige olie, houtafval en secundaire brandstoffen uit afval.

Thenergo biedt haar klanten een absolute meerwaarde: het bedrijf is een ‘one-stop provider’ voor duurzame energieoplossingen, waarbij hernieuwbare brandstoffen omgezet worden in elektriciteit en warmte.

Sinds 14 juni 2007 noteert Thenergo op Alternext Parijs onder ticker: ALTHE

www.thenergo.eu

Over Agri Investment Fund

Agri Investment Fund werd in november 2007 opgericht door M.R.B.B., de financiële
holdingmaatschappij van de Boerenbond. Agri Investment Fund investeert in bedrijven die bijdragen aan de versterking van de competitiviteit van de land- en tuinbouwsector in de regio ware Boerenbond actief is.

Thenergo NV/SA
Graham Fairbank
Directeur communicatie
Tel +32 (0) 3 292 97 01
graham.fairbank@thenergo.eu

Agri Investment Fund
Luc Basstanie
Tel +32 (0) 16 28 62 51
Tel +32 (0) 477 61 86 80
luc.basstanie@agri-investment-fund.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *