ABO-Group kennisgeving

PERSBERICHT

Kennisgeving ABO-Group

2 april 2014 – 12.00 uur – Gereguleerde Informatie

Openbaarmaking van informatie zoals bedoeld in artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 en het KB van 14 februari 2008

Gent – ABO-Group (ABO) wijzigde tijdens de buitengewone algemene vergadering van 27 maart 2014 de statutaire drempel voor de transparantiemelding naar 5% en veelvouden hiervan.

Als gevolg van de kapitaalverhoging van 27 maart 2014 zijn de gegevens betreffende het kapitaal en de stemrechtverlenende effecten als volgt:

Aantal

Overeenkomend stemrecht

Gewone aandelen = noemer

2.642.183.631

2.642.183.631

Totaal

2.642.183.631

Totaal Kapitaal

€ 165.963.562,37

Bijkomende informatie:

  • – totaal aantal in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties: 0
  • – totaal aantal al dan niet in effecten belichaamde rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten: 0
  • – totaal aantal stemrechten dat bij uitoefening van die inschrijvingsrechten kan worden verkregen: 0
  • – totaal aantal aandelen zonder stemrecht: 0.

Over ABO-Group

ABO-Group is een geheel van geïntegreerde engineering & testing ondernemingen, actief op vlak van bodem, milieu, geotechniek, energie, grondwaterbeheersing en afval. ABO-Group heeft de ambitie om via interne groei en acquisities haar omzet te vergroten en haar activiteitenpalet uit te breiden binnen en buiten Europa.

Voor meer informatie:

ABO-Group NV

Chris Beliën

Secretaris-generaal

T +32 9 242 88 45

Investors@ABO-Group.eu

Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gent (SDW), Belgium

Dit persbericht is beschikbaar op onze website https://www.abo-group.eu/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *