ABO-Group Kennisgeving wijziging noemer

Kennisgeving ABO-Group

19 december
2014 – 16.00 uur – Gereglementeerde Informatie

Openbaarmaking
van informatie zoals bedoeld in artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 en het KB
van 14 februari 2008

Gent – ABO-Group (ABO) besliste tijdens de
vergadering van de Raad van bestuur van 19 december 2014 het kapitaal van de
vennootschap te verhogen met een bedrag van € 527.012,11 in ruil voor één nieuw
aandeel met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen.

Als gevolg van deze kapitaalverhoging op 19 december 2014 zijn de gegevens betreffende het kapitaal en de stemrechtverlenende effecten als volgt:

 

 Aantal  Overeenkomend stemrecht
 Gewone aandelen = noemer 10.568.735 10.568.735
 Totaal 10.568.735
Totaal Kapitaal € 166.490.574,48

Bijkomende informatie:

 • totaal aantal in stemrechtverlenende
  effecten converteerbare obligaties: 0
 • totaal aantal al dan niet in
  effecten belichaamde rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven
  stemrechtverlenende effecten: 0
 • totaal aantal stemrechten dat bij
  uitoefening van die inschrijvingsrechten kan worden verkregen: 0
 • totaal aantal aandelen zonder
  stemrecht: 0.

Over ABO-Group

ABO-Group is een geheel van geïntegreerde engineering
& testing ondernemingen, actief op vlak van bodem, milieu, geotechniek,
energie, grondwaterbeheersing en afval. ABO-Group heeft de ambitie om via interne
groei en acquisities haar omzet te vergroten en haar activiteitenpalet uit te
breiden binnen en buiten Europa.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *