Aanpassing prijsvork, verlenging aanbodperiode

De modaliteiten en voorwaarden van het Aanbod zoals beschreven in het Prospectus de dato 10 juni, het Addendum bij het Prospectus de dato 19 juni en de rechtzetting van het Addendum de dato 24 juni 2008 zijn als volgt aangepast:

Verlengde Aanbodperiode: Van 20 juni 2008 tot en met 9 juli 2008 (tot sluiting van de bankagentschappen).
Aangepaste prijsvork: Minimum €8,0 en maximum €9,5 per aandeel.
Aanbod: Het Aanbod wordt gedaan voor een maximum bedrag van € 81.075.000,00.
Increase Option: Uitbreidingsoptie Afhankelijk van de vraag van beleggers, kan het Basisaanbod verhoogd worden met maximum 15% tot €57,50 miljoen. De beslissing om de Uitbreidingsoptie uit te oefenen zal worden aangekondigd ten laatste op de dag dat de Aanbodprijs zal bekend gemaakt worden.
Aanbodprijs: De Aanbodprijs zal één enkele prijs in euro zijn die geldt voor alle beleggers, zowel de particuliere als de institutionele beleggers. De Aanbodprijs zal worden bepaald, binnen de Aangepaste prijsvork, op basis van een “bookbuilding” procedure gedurende de Verlengde Aanbodperiode, waaraan enkel institutionele beleggers kunnen deelnemen. De Aanbodprijs zal zo snel mogelijk na het einde van de Verlengde Aanbodperiode worden vastgesteld en zal op de eerste publicatiedag na de vaststelling ervan gepubliceerd worden.
Recht van aanpassing of terugtrekking van order tot inschrijving: Ten gevolge van deze veranderingen zullen de investeerders die reeds een order tot inschrijving op Aangeboden Aandelen hadden geplaatst voor de publicatie van dit Tweede Addendum het recht hebben om hun order tot inschrijving terug te trekken en de mogelijkheid hebben om gedurende twee werkdagen volgend op de publicatie van dit Tweede Addendum hun order tot inschrijving te verhogen of verlagen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *