Nieuws

ABO-Group ziet haar omzet met 20% groeien tot 85,2 miljoen euro!

ABO-Group is erin geslaagd een van de sterkste prestaties in haar geschiedenis neer te zetten en ziet haar totale omzet met 20% groeien tot 85,2 miljoen euro. Deze groei is er enerzijds dankzij de integratie van verschillende acquisities en anderzijds dankzij de organische groei die de groep verder wist op te drijven. Zo droegen de vijf overnames van 2023 (DynaOpt, SEGED, MEET HET, Rimeco en SWBO) sterk bij aan de omzet van de groep en brachten deze overnames bovendien specifieke expertises en capaciteiten in de groep, waarmee ABO-Group als One-Stop-Shop haar klanten nog beter van dienst kan zijn.

In haar geotechnische activiteiten ziet de groep dankzij enkele grote opdrachten en raamwerkcontracten in de Franse geotechnische markt een mooie groei van 8,4%. De milieuactiviteiten zijn in de tweede jaarhelft op hun sterke elan van de eerste jaarhelft verder gegaan en groeien daarbij in alle landen met meer dan 10%. Tenslotte ziet ABO-Group ook een nieuwe pool ontstaan binnen haar afdelingen. Met de overnames van DynaOpt en MEET HET komen er activiteiten op het vlak van monitoring en technische metingen bij, en de acquisitie van SWBO voegt expertise met betrekking tot ontwerp van infrastructuurwerken toe. Gegroepeerd dragen ze over gans 2023 reeds 2,9 miljoen euro bij, wat een bijkomende groei van 4,2% vertegenwoordigt.

“De opgebouwde ervaring voor snelle integratie van verschillende acquisities en de strategische visie met flexibiliteit van onze medewerkers in België, Nederland en Frankrijk droegen hiertoe bij”, benadrukt Frank De Palmenaer, CEO van ABO-Group Environment. “Na een uitdagend begin van 2023 slaagden wij erin ook de organische groei op te drijven en de operationele marges op te krikken. Daarmee is ook de basis gelegd voor het komende jaar, waarin we verder zullen gaan op het ons gekende pad – sterke interne ontwikkeling en waarde-creatie gecombineerd met specifieke acquisities om onze kennis en expertise verder te versterken. Zo werd er met de overname van Eau & Perspectives begin dit jaar binnen onze milieutak alvast een hydrologische poot toegevoegd, die we ook in de andere landen zullen uitbouwen. Door die interne kruisbestuiving blijven we de Groep verder versterken en bereiden we ons voor op verdere groei.”

Op nationaal niveau maken de Belgische activiteiten de grootste sprong met een groei van 25,5% naar 27,2 miljoen euro. De Franse activiteiten weten dan weer een sterke omzetstijging van 23,1% neer te zetten, wat resulteert in een omzet van 44,1 miljoen euro. De aanhoudende terugval in de Nederlandse bouw- en infrastructuurmarkten, zorgt ervoor dat de geotechnische activiteiten in de tweede jaarhelft onder druk blijven staan, maar dankzij de sterke resultaten van de milieutak, blijft de Nederlandse omzet stabiel op 12,3 miljoen euro.

Dankzij de sterke resultaten van 2023, de bijkomende bijdrage van de nieuw verworven entiteiten en de vooruitzichten voor 2024 komt de omzetkaap van 100 miljoen euro sneller dan verwacht binnen handbereik – voor het komende boekjaar verwachten we een omzet te kunnen realiseren tussen 95 en 100 miljoen euro.