Nieuws

ABO-Group zet haar groeipad verder en ziet haar omzet opnieuw met 10% stijgen!

ABO-Group zet haar groeipad verder en ziet haar totale omzet opnieuw stijgen met 10% tot 40,4 miljoen euro, onder andere dankzij een sterke organische groei van 14% in België en de integratie van de recente acquisities SEGED en DynaOpt in Frankrijk.

Zowel in de Nederlandse als de Franse markt stond Geotechniek onder druk. Dankzij de overname van DynaOpt en de residuele impact van Geo-Supporting wist deze tak nog een groei van 3% te realiseren tot 21,5 miljoen euro (20,9 miljoen euro in 1H 2022). Na correctie voor het effect van de voormelde overnames, kenden de geotechnische activiteiten echter een negatieve groei van -0,5%. De acquisitie van SEGED en laatste maanden van Colsen stonden voor een omzettoename van de Milieuactiviteiten van 11%. Bovendien was er in dit segment een sterke organische groei van 7% waardoor de Milieuactiviteiten de eerste jaarhelft afsloten met een omzet van 18,8 miljoen euro, 18% hoger dan de 15,9 miljoen euro in 1H 2022. Hierdoor stijgt het aandeel van de milieutak van 43% naar 47%.

Dankzij ABO-Group’s gediversifieerde productaanbod en een aantal grote raamwerkcontracten zijn de orderboeken van de meeste entiteiten voor de komende maanden goed gevuld. Met name wordt verwacht  dat de verdere ontwikkelingen in de Europese mijnbouwsector de herneming van de geotechnische activiteiten zullen ondersteunen. Op deze basis verwacht het management de omzetgroei in de tweede jaarhelft te kunnen bestendigen. Daarnaast zal er verder ingezet worden op interne efficiëntie en kostoptimalisatie om de margedruk binnen de operationele entiteiten te verlichten. Daarbij zal er echter steeds geïnvesteerd blijven worden, zowel in mensen, activa en externe overnames om de groei op een duurzame manier te kunnen verwezenlijken.

Dankzij de mooie organische en externe groei in combinatie met de positieve vooruitzichten voor de komende periode, ligt ABO-Group perfect op schema voor haar plan om uiterlijk eind 2025 de omzetkaap van 100 miljoen euro te behalen.