Nieuws

ABO-Group realiseert na 2021 opnieuw haar beste jaar ooit!

In 2022 zijn de totale bedrijfsopbrengsten van ABO-Group gestegen naar 70,9 miljoen euro, een toename van 9,8% ten opzichte van 2021. De EBITDA voor 2022 komt uit op 9,9 miljoen euro, ten opzichte van 8,1 miljoen euro een jaar eerder, een stijging van 21,7%. Met 10% omzetgroei en een EBITDA van €10M realiseert ABO-Group na 2021 opnieuw haar beste jaar ooit. De groep slaagde erin haar sterke start van het jaar verder te zetten, waarbij de dubbelcijferige groei in de omzet gekoppeld werd aan een herstel van de marges door de integratie van de overnames uit 2021 én 2022, en een sterke kostcontrole.

Ook in 2023 neemt ABO-Group een vliegende start, met de reeds aangekondigde overnames in Frankrijk van DynaOpt en SEGED. Daarmee verbreedt ABO-Group opnieuw haar dienstenportfolio naar monitoring en waterbeheer, en voegen we een schat aan kennis en ervaring toe, die we in de ganse groep kunnen aanwenden. De groep gelooft dat de steeds toenemende bewustwording omtrent de klimaatproblematiek en de daaruit volgende initiatieven voor een nieuwe dynamiek zullen zorgen, waartoe de verschillende bedrijven uit de ABO-Group kunnen bijdragen. Een mooi voorbeeld daarvan is het project dat Geosonic voor Imerys in 2022 uitvoerde, waar belangrijke lithium-voorraden geïdentificeerd werden in een oude steengroeve.

Op middellange termijn, bevestigen het bestuur en de operationele directies het vertrouwen in haar plan om uiterlijk eind 2025 de omzetkaap van 100 miljoen euro te behalen. ABO-Group verwacht dat haar beproefde concept om sterke organische groei te combineren met gerichte acquisities haar in staat zal stellen het nagestreefde technisch marktleiderschap in haar activiteiten waar te maken. De recent aangekondigde overnames van DynaOpt en SEGED zullen hiertoe bijdragen, en zoals steeds, is de groep in gesprek met verschillende targets om de uitvoering van haar plan te ondersteunen.