Nieuws

ABO-Group geeft geen krimp, ondanks Corona

ABO-Group kende een sterke start in 2020, met dubbelcijferige organische groeicijfers. Vanaf midden maart werden we evenwel overal geconfronteerd met de effecten van de lockdowns. Verschillende van onze activiteiten werden gedurende meerdere weken zwaar geraakt; het personeel werd noodgedwongen op zeer korte termijn naar thuiswerk gemigreerd, werven werden plots niet meer toegankelijk en werden uitgesteld, verplaatsingen werden verplicht beperkt, … Na een zwak april, volgde evenwel een langzame terugkeer naar een normale bezetting in mei en juni. Over de eerste jaarhelft resulteert dit finaal in een 1,3% hogere omzet voor de volledige groep. Geotechniek, de groeimotor van de groep, steeg met 6,2%, waarvan 2% organisch. Ook Bodem deed het goed, gedreven door een sterke marktvraag in Nederland m.b.t. PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). De afdeling Asbest en Energie had het meest te lijden onder de effecten van de corona-maatregelen. Gedurende 2 maanden viel de activiteit daar zo goed als volledig weg, een impact die niet meer kon goedgemaakt worden in de eerste jaarhelft.

Ondanks uitdagende marktomstandigheden, kon ABO in Frankrijk een groei van 5,4% voorleggen. De toevoeging van Innogeo, een specialist in geofysisch grondonderzoek, verklaart het grootste deel van de stijging. Onderliggend bleef de omzet evenwel op peil, wat gezien de zeer sterke verstoring van het veldwerk een echt succes mag genoemd worden.
In België ligt vooral de negatieve impact van het segment asbest en energie aan de basis van de lichte krimp. In geotechniek, in de markt gekend onder de merknaam Geosonda, was er opnieuw een zeer stevige groei (>40%).
De activiteiten in Nederland hadden nauwelijks te lijden onder corona. In Nederland greep de overheid minder drastisch in; de meeste opdrachten en werven liepen gewoon door. De groei van 1,4% werd gedragen door de afdeling bodemadvies, die een blijvend hoge vraag te verwerken kreeg ten gevolgde van de PFAS-reglementering. Geotechnisch advies en veldwerk bleven stabiel op een hoog niveau.