Nieuws

ABO-Group Environment zet gratis infolijn op om de ongeruste burger op te vangen

Begin vorig jaar leerden we het woord COVID-19 kennen. Dit jaar leerden we een nieuw woord kennen: PFAS. Als marktleider op het vlak van bodemonderzoek en als bedrijf dat vorig jaar in december als eerste aan de alarmbel trok met een artikel van onze CEO Frank De Palmenaer in de Tijd: ‘Een golf covidachtige vervuilingen komt op ons af’, proberen wij vandaag de ongeruste burger op een structurele manier te helpen.

Gezien er nu heel veel vragen rijzen omtrent PFAS, willen we bij ABO zorgen voor antwoorden. Daarbij proberen wij advies te geven binnen onze expertise en vakgebied: de bodem. Dit zullen we doen via een gratis ABO-PFAS infolijn (0800 26 166), waar zowel particulieren als professionelen terechtkunnen met al hun vragen rond potentiële bodemverontreiniging.

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) is de verzamelnaam voor zo’n 6.000 chemische stoffen met als gemene deler het gegeven dat ze enorm schadelijk en moeilijk afbreekbaar zijn. De media brengen hierover ondertussen al enkele weken verslag uit, maar de berichtgeving mist vaak correcte en concrete data. ABO is een onafhankelijk bodemsaneringsdeskundige met een expertise die reikt tot de start van het bodemsaneringsdecreet, nu iets meer dan 25 jaar geleden. ABO neemt met 100 medewerkers iedere dag op tientallen locaties grond- en waterstalen die geanalyseerd en geïnterpreteerd worden in functie van de vigerende regelgeving. Op basis hiervan geven haar experten verder advies om te komen tot een op maat gemaakte oplossing voor elke specifieke bodemverontreiniging. Verder ziet ABO-Group het dan ook als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om vanuit haar expertisegebied advies te bieden waar het kan. Daarbij wordt er vooral gefocust op haar kennis omtrent de bodem en al haar aspecten.

“In de ganse problematiek valt het naar analogie met Nederland en andere landen te verwachten dat wij honderden hotspots zullen aantreffen in Vlaanderen”, aldus Frank De Palmenaer, CEO van ABO-Group. “Hoe sneller we dit te weten komen, hoe sneller wij kunnen inzetten op relevante maatregelen. Vandaag werken we dan ook met man en macht om locaties in kaart te brengen waar zich PFAS-overschrijdingen bevinden. Het in kaart brengen van die verontreinigde zones staat ons toe het beleid mee te ondersteunen en zo snel als mogelijk een overzichtelijke inventaris voor Vlaanderen op poten te zetten. Los van alle debatten die vandaag gaande zijn omtrent het onderwerp, proberen we op die manier de eerste stap te zetten richting een globale oplossing.”

Concreet zou met die gegevens een databank kunnen opgericht worden die de actuele toestand in Vlaanderen en de potentiële risicolocaties in kaart zou brengen. Een belangrijke vaststelling is dat de discussie op vandaag gereduceerd wordt tot PFOS/PFOA, maar dat de volledige groep van PFAS-stoffen tegen het licht moet worden gehouden. “Op vandaag wordt dan misschien geen PFOS meer geproduceerd, maar die zijn vervangen door allerhande andere PFAS-verbindingen waarvan velen naar alle waarschijnlijkheid eveneens toxisch zijn”, benadrukt Jan De Vos, PFAS-expert binnen ABO-Group.