Nieuws

ABO-Group en groeibedrijf MEET HET slaan de handen in elkaar

MEET HET, met hoofdkantoor in Mariakerke (Gent), is een expert in monitoring, digital twins en technische metingen. Mede via hun netwerk van landmeters en geassocieerde experten, wordt een breed gamma aan innovatieve landmeetkundige diensten, opleidingen en klassieke landmeetkunde aangeboden. Het bedrijf werd opgericht in 2011 als landmeetbureau en zette zich daarnaast ook op de kaart als eerste franchise organisatie ooit voor landmeters. Voor de franchisenemers biedt dit de flexibiliteit van een klein bedrijf, met de schaalvoordelen van een groot.

“Deze transactie biedt voor ABO-Group dé kans om niet alleen binnen te stappen in een referentielandmeetbureau in Vlaanderen, maar ook om  aan haar doelstellingen op het gebied van digitalisering en innovatieve meettechnieken verder uit te bouwen”, verduidelijkt CEO Frank De Palmenaer, eveneens landmeter van opleiding. “MEET HET is geen klassiek landmeetbureau. Het bedrijf legde zich sinds dag één toe op digitale en hoogtechnologische meetmethoden om te beantwoorden aan de steeds meer datagedreven noden van klanten. Zo bestaat een groot deel  van de opdrachten van MEET HET uit monitoringprojecten, waarbij verschillende kritieke parameters 24/7 gemonitord worden via een eigen software platform. MEET HET kan quasi elke sensor koppelen aan het platform en data in realtime inzichtelijk maken voor de klant. Deze toepassingen worden courant gebruikt voor opvolging van risico’s bij bouwprojecten. Met hun (mobiele) laserscanners en drones maken ze digital twins van onder meer gebouwen, schepen en industriële installaties.”

 

ABO-Group neemt een participatie van 70% in MEET HET en de huidige oprichters, Bram Van Londersele, Jonas Van Hooreweghe en Jonas Van Dosselaer, blijven aandeelhouder en leiden de verdere groei. Beide bedrijven hopen dat hun ambities hen in staat zullen stellen hun dromen te realiseren en verder groei na te streven.