Evolutie aandeelkapitaal

Het aandeelkapitaal van ABO-Group Environment NV bedraagt vanaf 19 december 2014 € 166.490.574,48 vertegenwoordigd door 10.568.735 aandelen, zonder nominale waarde.

De bijgevoegde tabel geeft een overzicht van de evolutie van de historiek van het aandeelkapitaal sinds de oprichting op 20 februari 2002.”

20141219 Evolutie vennootschapskapitaal NL