Geosonda innoveert verder met camera CPT

In december 2015 startte Geosonda een samenwerking met de onderzoekseenheid prehistorie aan de Universiteit Gent. Geosonda fungeerde als industrieel promotor in het IWT/VLAIO innovatiemandaat ‘Geotechniek en archeologische prospectie’ (n° 150265/160549) van dr. Jeroen Verhegge.

Eén van de resultaten van dit project is de innovatieve camera CPT. Deze sondeerpunt, voorzien van een camera en elektrische conductiviteitsmeter, filmt de bodem die langs een klein zijvenster passeert terwijl hij in de grond wordt gedrukt met een sondeerunit of boortoren. De elektrische conductiviteit wordt gemeten met een kleine directe elektrische stroom. De filmbeelden worden verwerkt en gemonteerd tot een diepteprofiel van de kleurvariaties van de bodem. Camera CPT kan ook worden geïntegreerd met elektrische cone penetration tests (CPT-E).

In een archeologisch vooronderzoek bieden elektrische sonderingen een kosten-efficiënte techniek voor het karteren van diep begraven (prehistorische) landschappen in combinatie met een beperkt aantal controleboringen. De toegevoegde waarde van de camera CPT ligt in de mogelijkheid tot identificatie van dunne veenlagen en paleobodemhorizonten. De kleur laat ook toe om een onderscheid te maken tussen lagen die in een CPT-E vergelijkbaar zijn (bv. organisch rijk slib in een getijdengeul en veen). Het diepteprofiel van de elektrische conductiviteit kan gebruikt worden om oppervlakte geofysische survey gegevens te interpreteren.

Daarnaast kan de registratie van de bodemkleur bij geotechnisch onderzoek bijdragen tot het bepalen van de bodemgesteldheid op basis van de CPT gegevens (bv. aanwezigheid glauconiet). Ook bij milieuonderzoeken kan deze techniek zijn toepassing vinden gezien door middel van camerabeelden verkleuringen door verontreiniging kunnen gedetecteerd worden.

Geosonda is uw partner voor milieu, geotechniek en archeologische terreinonderzoeken. Voor meer informatie kunt uw contact met ons opnemen via +32 473 29 13 83 / info@geosonda.be, of onze website www.geosonda.be bezoeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *