Bedrijven

Translab

Translab is een Belgisch federaal erkend laboratorium voor asbestanalyses in materiaal en lucht. Het labo is gespecialiseerd in het onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in materialen en gebouwen. Translab voert ook controles uit tijdens asbestverwijderingen, saneringen en sloopwerken, waarbij asbestmaterialen worden verwijderd of beroerd.

Naast asbest voert Translab ook geotechnische proeven uit. Daarin beschikt het labo eveneens over de nieuwste apparatuur ter uitvoering van een divers aanbod van kwaliteitsvolle proeven en analyses. Met deze apparatuur kunnen zij hun hoofddiensten zoals asbestmetingen in de lucht, asbestanalyses, asbest- en sloopinventarisatie en geotechnische proeven, zonder enig probleem uitvoeren. De website van Translab beschikt tot slot over een shop waar je als particulier snelle labo analyses online kan bestellen.