Bedrijven

Sialtech

Sialtech is een internationaal veldwerkbedrijf met meer dan 25 jaar ervaring in het verrichten van grondboringen en het nemen van grond- en grondwatermonsters zowel op het land als op het water. Van geotechnische boringen in het centrum van Amsterdam tot een waterbodemonderzoek in de havens van Rotterdam. Van archeologisch onderzoek in Antwerpen tot milieuonderzoek in Zweden. Veiligheid en kwaliteit staan bij Sialtech voorop.

Voor een bruikbaar bodemonderzoek is veldwerk een belangrijke schakel. Goede boringen en hoogwaardige monsters stellen heel andere eisen aan een organisatie dan de verwerking van de uitkomsten. Daarom kiezen veel bedrijven voor Sialtech als gespecialiseerd bedrijf wat betreft veldwerk. Voor een vloeiend verloop van het onderzoek en reproduceerbare laboratoriumanalyses werken zij nauw samen met vaste gecertificeerde laboratoria.