Bedrijven

Rimeco

Rimeco, met zetel in Tienen, is erkend onafhankelijk bodemsaneringsdeskundige in Vlaanderen. Het bureau voert de verschillende fases van de bodemonderzoeken uit: bij overdracht van gronden, in geval van verontreiniging, wanneer een sanering zich opdringt, in het kader van grondverzet,…. Het bureau werkt vanuit Tienen met 11 experten.