Bedrijven

Eau et Perspectives

Eau & Perspectives, gevestigd in Mougins ten noorden van Cannes, is het referentiestudiebureau in het Zuiden van Frankrijk gespecialiseerd in het beheer van water: studies en advies in stedelijke, rivier- en regenwaterhydraulica en hydrogeologie. Het bureau ontwikkelt inzichten in de kenmerken van oppervlakte- en grondwater, speciale aandacht voor overstromingspreventie en -beheer, grondwaterbehoud en grondwaterkwaliteit.